H.M. Konungens tacktal vid lunchen i Villmanstrand

Finland, Villmanstrand

(Det talade ordet gäller)

Herr President, Fru Haukio,

Herr Stadsfullmäktiges Ordförande,

Herr Landskapsfullmäktiges ordförande,

Mina damer och herrar,

Tillsammans med Drottningen ber jag att få tacka Villmanstrand stad för det varma mottagandet och er stora gästfrihet. Det är för oss en stor glädje att besöka Er stad och Södra Karelen.

Jag vet att min far, dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf, besökte Villmanstrand 1934, för 81 år sedan. Det har sagts mig att han anlände med lotsbåten ”Saimaa” och under sitt besök följde bland annat kavalleribrigadens krigsövning.

Men, jag har också förstått att min mor, Prinsessan Sibylla, var här tillsammans med två av mina äldre systrar i mitten av 50-talet.

Låt mig därför framföra ett varmt tack för det fina arbete Ni har gjort med att ta fram dessa gamla och historiska bilder och fakta.

Trots det stora antalet resor jag har gjort till Finland genom åren, är det första gången jag är här. Och, man kanske kan säga att det var på tiden med tanke på min familjs besök genom åren.

Er stad har en historisk koppling till Sverige från mitten av 1600-talet, då Per Brahe beviljade stadsrättigheter under Drottning Kristinas regering. En liten del av det som finns kvar från den tiden i form av fästningen ska vi se i eftermiddag. Vi får då också, till vår stora glädje, en möjlighet till att besöka Finlands äldsta ortodoxa kyrka.

Förmiddagens program har varit mycket intressant och givande. Såväl yrkeshögskolan som det tekniska universitetet imponerade på oss. Och, det är naturligtvis särskilt praktiskt att yrkeshögskolans rektor också är Sveriges honorärkonsul här.

Vi ser nu med spänning fram emot eftermiddagen med engagerade och duktiga ungdomar från våra båda länder som ska uppträdda med bland andra Presidentparet och oss i publiken.

Men, vi ser också fram emot att få ta del av högteknologiskt kunnande vid UPM:s bioraffinaderi.

Med dessa ord ber jag än en gång om få framföra Drottningens och mitt tack till Villmanstrand och till Syd Karelen för det stora arbete Ni har lagt ner i att förbereda vårt besök.

Och, avslutningsvis tackar jag för en väldigt god och trevlig lunch i angenämt sällskap i Finlands äldsta Rådhus.

Skål!