H.M. Konungens tacktal vid lunchen i Helsingfors stadshus

Finland

(Det talade ordet gäller)

Herr President, Fru Haukio,

Fru Stadsfullmäktiges Ordförande,

Mina damer och herrar,

Tillsammans med Drottningen ber jag att få tacka Helsingfors stad för det varma mottagandet och er stora gästfrihet.

Helsingfors är, liksom Stockholm, en stad som växer snabbt. Infrastruktur behöver byggas ut, vilket måste ske med hänsyn till en redan ansträngd miljö. En utveckling som jag tror vare sig vi kan eller ska hindra eller motarbeta. Många vill bo i stan för arbete eller studier.

Detta faktum ger oss ett särskilt ansvar att balansera den ökade urbaniseringen med miljöhänsyn och bra livsvillkor.

Här delar Helsingfors och Stockholm liknande utmaningar. Och jag är glad över att båda städerna betraktas som föregångare internationellt, när det gäller att tänka och planera ekologiskt.

I Sverige pratar vi om SymbioCity - den hållbara och resurseffektiva staden - för att betona vikten av helhetstänkande i urban planering. Jag vet att även Helsingfors både tänker och agerar i liknande banor.

Finland ligger långt framme vad gäller forskning och kompetens inom energieffektivitet och återvinning. Det är därför min förhoppning att våra två länder - och inte minst våra två huvudstäder - har ett tätt utbyte av erfarenheter.

Och, jag hoppas också att vi kan sporra varandra till en fortsatt hållbar utveckling, till gagn inte minst för kommande generationer.

Med dessa ord ber jag än en gång om få framföra Drottningens och mitt tack till Helsingfors stad och för en väldigt god och trevlig lunch i angenämt sällskap.

Skål!