H.M. Konungens tal vid Fanöverlämning till Särskilda Operationsgruppens (SOG)

(Det talade ordet gäller)

Anställda vid Särskilda Operationsgruppen,

Ni representerar en viktig specialkompetens i Försvarsmakten.

Det är en stor glädje att få överlämna ett fälttecken till ett nytt förband. Det betyder att Försvarsmakten ständigt utvecklas. När jag nu överlämnar fälttecknet till Ert förband, så erhåller Ni en viktig symbol.

Ett fälttecken bidrar till att skapa en stolthet och en tydlig identitet för förbandet. Men det förpliktigar också. Förpliktelsen innebär att som medarbetare vid Särskilda Operationsgruppen göra sitt bästa i alla lägen, samt slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på. Jag önskar Er lycka till i Ert fortsatta arbete.

Jag kommer nu att tilldela Särskilda Operationsgruppen den fastställda fanan.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den.