H.M. Konungens tal, Norra länken

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kronprinsessan,
Fru statsråd,
Kommunstyrelsens ordförande,
Trafikverkets generaldirektör,
Mina damer och herrar,

Norra länken är ett av Europas största vägtunnelprojekt. Tunneln har byggts på en av de mest trafikerade platserna i Skandinavien och betyder mycket för hela Stockholm. Den nya länken bidrar till att möta de behov som finns för många människor som pendlar, olika transporter, men även för miljön.

Tunneln är mycket efterfrågad och kommer att få stor betydelse, både lokalt och regionalt. Men den kommer även påverka nationella och internationella transporter med lastbil. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden bildar Norra länken ett stort sammanhängande vägsystem. Det kommer leda till lättnader för trafiken till och från både Värtahamnen och Frihamnen, som är Sveriges viktigaste hamnar för trafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

Tack vare Norra länken blir det också enklare att förflytta sig mellan Hagaparken, Ladugårdsgärdet och Lidingö. Många Stockholmare och besökare värdesätter hela Kungliga Nationalstadsparken och har det som sitt rekreationsområde. Nu blir det lättare för människor i storstaden att söka sig till grönområden när de olika delarna i parken knyts ihop via länken.

Samtidigt är denna stora investering en förutsättning för att Stockholm, som storstadsregion, ska kunna fortsätta att expandera och utvecklas för framtida krav.

Idag är en viktig dag. Många har väntat länge på att vägtunneln ska bli klar och nu tar vi ett stort steg mot det framtida Stockholm.

Jag vill gratulera till projektet och förklarar Norra länken invigd.