H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Agriculture Innovation Day

Ultuna

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag är glad över att få vara här på Ultuna och inviga Agriculture Innovation Day.

Frågor som rör jordbruk, mat och innovation ligger mig varmt om hjärtat.

De frågor vi kommer diskutera i dag handlar bokstavligen om vår överlevnad. För jordbruk och mat är ett ämne som berör hela samhället. Det är också en fråga som är större än "från jord till bord". Det handlar om miljö, hälsa och hur vi på bästa sätt använder våra resurser.

Även om det självklart finns många problem i världen, är den långsiktiga trenden ändå tydlig. Världens befolkning får det allt bättre. Allt fler människor tar sig ur fattigdom, blir friskare och får högre utbildning.

Denna utveckling, kombinerad med en ökande befolkning, gör att livsmedelsbehovet beräknas öka med 70% de kommande 30 åren.

En del skulle säkert se detta som ett problem. Jag tycker att vi istället ska se det som stora möjligheter och utmaningar.

Vi i Sverige har en lång tradition av uppfinningar och nya idéer. Det är något som är stommen i både våra traditionella exportföretag och våra många nya it-företag som gör succé i världen.

Jag ser fram emot att i dag få ta del av alla bra exempel på innovation som finns inom de gröna näringarna. Men jag är också intresserad av att höra vilka utmaningar ni står inför.

Även den bästa idé behöver stöd för att komma ut på marknaden. Det handlar om att skaffa sig kunskap om användarna, marknadsföring, design och vilken nytta vi kan dra av den allt snabbare världen.

Det är därför som mötesplatser som Agriculture Innovation Day är så viktiga. Om vi lyckas korsbefrukta de gröna innovationerna med kunskaper om hur vi bygger stora, hållbara och framgångsrika företag – så vänder vi världens matproblematik till möjligheter.

Jag vill med dessa ord inviga Agriculture Innovation Day 2014!