H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Åre Sustainability Summit

Åre

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag är glad över att få vara här i Åre och inviga det viktiga och intressanta seminariet Åre Sustainability Summit.

Jag har alltid känt mig hemma, och trivts som bäst, när jag är ute i naturen. Det är en av anledningarna till att jag utbildade mig till lantmästare.

Jag ville veta hur kedjan från jord till bord fungerar – och jag ville få kunskap om hur vi kan göra den bättre.

Jag tror att alla som samlats här idag delar den drivkraften.

Hur ska vi göra det vi gör i dag – ännu bättre?

Hur ska vi använda våra resurser mer effektivt och hur skapar vi ett hållbart samhälle?

Det är viktigt att vi väljer rätt perspektiv när vi diskuterar hållbarhetsfrågor. Vill vi vara problemorienterade eller lösningsorienterade?

Jag vill inte på något sätt förminska utmaningarna vi står inför. Men ju fler vi är som börjar göra något åt problemen, desto snabbare kommer omställningen att gå.

Hållbarhet innebär handling. Vi måste alla börja agera – företag och organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det är genom våra handlingar vi kommer göra skillnad.

Vi kan inte längre sitta och vänta på att någon annan ska lösa problemen. Istället gäller det att hela tiden ta små steg, våga testa – och våga göra misstag.

Det gäller att berätta för andra om de lösningar vi kommer fram till. Att lära oss av varandras framgångar och misstag. Både framgång och motgång kommer bli en viktig del i detta arbete.

Jag hoppas att de samtal som förs i dag och i morgon kommer fortsätta även efter Åre Sustainability Summit och leda till resultat.

Jag ser nu fram emot att få inspiration, idéer och handfasta råd om hur vi tar både stora och små steg mot ett mer hållbart samhälle.

Jag förklarar härmed Åre Sustainability Summit 2014 för öppnat.

Till toppen