H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman!
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag!

I år har vi fått uppleva en fantastisk sommar. En sådan som vi ofta bara drömmer om under den kalla och mörka årstiden.

Men i sommar har vi också blivit påminda om naturens styrka och oberäknelighet. Väder och vind är krafter som vi människor inte rår över. Det visade den senaste tidens skyfall och översvämningar.

Och den skogsbrand som rasade i Västmanland lät sig endast med svårighet kuvas. Det var en katastrof som förstörde hus och hem och utplånade stora ekonomiska värden. Räddningstjänsten, försvaret, ortsbefolkningen och många frivilliga gjorde en beundransvärd insats för att begränsa och till sist också kontrollera elden.

Men den vackra sommaren – som vi trots detta – fick uppleva stod i stark kontrast till de senaste månadernas händelser i vår omvärld. Runt om flammade andra bränder upp. Bränder av krig och våld som spred sig som löpeldar. Etniska konflikter och humanitära kriser som tycks svåra att begränsa och kontrollera.

Det är med sorg och smärta vi ser och följer det mänskliga lidandet. Vi förfasas över dödandet och lider med alla barn på flykt från hus och hem och med alla andra som flyr för sina liv.

Men vi vill tro och hoppas — som Tegnér skrev i dikten "Det eviga" — att vad våldet må skapa är vanskligt och kort.

När Tegnér skrev sin dikt stod Europa i brand. Efter Napoleonkrigens slut inleddes vår långa fredsperiod. I år kan vi uppmärksamma att vi har haft fred i två hundra år – allt sedan 1814. Detta gör oss unika bland världens länder.

Det är något vi skall fortsätta att värna om. Och det innebär ett särskilt ansvar för att fortsätta bidra till fredsbevarande insatser internationellt och till fredsprocesser.

Att alla ska få leva i fred och frihet är något som vi ihärdigt skall fortsätta att sträva mot.

Att vi lever i fred och frihet innebär dock inte att vi står utan utmaningar i Sverige.

För att fortsatt utveckla ett samhälle utan våld och övergrepp måste frågor om etik och moral stå högt på dagordningen.

Ni – ledamöter av Sveriges riksdag – kan skapa förutsättningarna för ett samhälle där dessa frågor diskuteras. Ett samhälle där alla vet vad det innebär att vara både en medmänniska och en samhällsmedborgare.

Ett samhälle med nolltolerans mot våld och övergrepp, och präglat av ömsesidig respekt och ömsesidigt ansvarstagande.

Ett samhälle som också får fortsätta sin obrutna fredsperiod och att ge sina bidrag till världsfreden.

Efter valet befinner vi oss i ett nytt politiskt landskap.

Ett landskap som kan kännas sakna välkända landmärken. Men vi vet dock att vi befinner oss i ett stabilt land. Ett land med en demokratisk samhällsordning som vilar tryggt på sina lagar.

Med dessa ord vill jag önska er alla, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom att föra vår nation vidare i en för alla medborgare stabil utveckling.

Jag förklarar härmed 2014/2015 års Riksmöte öppnat.

Till toppen