H.M. Konungens tal, 475-årsjubileum Kammarkollegiet

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr generaldirektör,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och Rikssalen.

Det är en stor glädje för mig och Kronprinsessan att här på Slottet kunna uppmärksamma Kammarkollegiets 475-årsjubileum.

När Kammarkollegiet firade 450 år så deltog Drottningen och jag i festligheterna som ägde rum på Riddarhuset för 25 år sedan.

Idag befinner vi oss på den plats där Kammarkollegiet hade sina första lokaler i gamla slottet Tre Kronor. Det är givetvis lite speciellt att vara på den mark där myndigheten en gång tog sin början.

På 1500-talet var den centrala förvaltningen starkt knuten till kungen. Men efter branden i slottet Tre Kronor i slutet på 1600-talet flyttade Kammarkollegiet sina lokaler till Wrangelska palatset. När även detta eldhärjades i början av 1800-talet var kung Gustav IV Adolf mycket engagerad i släckningsarbetet. Hans arbete bidrog till att riksregalierna kunde räddas och fördes i säkerhet till Kungliga slottet.

Jag vill då passa på att framföra ett särskilt tack för att ni bland annat tar hand om just de riksregalier som Kungahuset använder vid högtidliga sammanhang som till exempel bröllop och dop.

Idag ser Kammarkollegiets arbete annorlunda ut med olika förvaltningsuppdrag. Ni representerar en statsförvaltning som är unik genom vården av det historiska arvet.

Med dessa ord vill jag gratulera kollegiet till dess aktningsvärda ålder samt önska all välgång i framtiden.

Tack.

Till toppen