H.M. Konungens tal i samband med fanöverlämning vid Norrbottens flygflottilj F21

(Det talade ordet gäller)

Officerare, soldater och anställda vid Norrbottens flygflottilj,

Det är med glädje jag ser er samlade här idag för att vidmakthålla och utveckla de traditioner som finns i Försvarsmakten. En sådan tradition är att erhålla ett nytt fälttecken. Av denna nya fana framgår att Norrbottens flygflottilj, F21, också för traditionerna vidare för Hälsinge flygflottilj F15 och Jämtlands flygflottilj F4.

Ett fälttecken bidrar till identitet men förpliktigar också. Identiteten som enhet blir tydligare och utvecklar känslan av stolthet att höra till förbandet. Förpliktelsen innebär att som medarbetare vid F21 i alla lägen göra sitt bästa samt slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på. Jag önskar er lycka till i ert fortsatta arbete.

Jag kommer nu att tilldela Norrbottens flygflottilj den fastställda fanan. Ni skall i alla skiften ära och hedra den.

Till toppen