H.M. Konungens tal, invigning av ekoparkerna Varjisån och Piteälven

Norrland

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Herr kommunalråd,
Mina damer och herrar,
Vänner,

Det är en fantastisk förmån att en höstdag få åka upp hit till Norrland och dess vackra natur.

Idag har vi samlats för att inviga Sveaskogs två sista ekoparker - Varjisån och Piteälven.

En ekopark är per definition ett stort skogsområde med höga naturvärden. Naturvården är givetvis prioriterad i en park och därmed skapas goda förutsättningar för hotade arter att överleva, samtidigt som naturområdet också ska vara tillgängligt för besökare.

Det finns flera ekoparker över hela landet – från Raslången i söder till Naakajärvi i norr. Totalt rör det sig om 36 naturvårdsområden.

Det har skrivits många värdefulla böcker om ekoparkerna och dess natur. Men det finns inget som kan mätas med upplevelsen av att vara på plats och kunna vandra runt.

Några av Sveriges ekoparker besöker jag lite oftare än andra. För 10 år sedan invigde jag Halle-Hunneberg, vid Vänerns sydspets. Där har jag också jagat mycket under årens lopp.

En annan är ekopark Omberg vid Vätterns strand.

När Drottningen och jag, förra hösten, gjorde en länsresa i Östergötland uppskattade vi att det fanns en möjlighet att besöka Omberg för att titta på de imponerande och vackra ekarna.

Ekopark Färna i Bergslagen är ett annat område som med sin aspskog och trolska granskogar är en fantastisk naturupplevelse. Sommarens fruktansvärda skogsbränder i Västmanland har naturligtvis påverkat både natur, djur och människor oerhört mycket. Det går inte ännu att överblicka konsekvenserna av branden fullt ut. Vi kan bara stå ödmjuka inför naturens krafter och verka för gemensamma satsningar för återställande av utsatta områden och stödja de människor som drabbades.

Naturvänner – Sveriges natur är fantastisk. Det vet jag att ni håller med om. Med Sveaskogs ekoparker bevaras naturen för framtida generationer.

Och, för alla oss som uppskattar att fiska är det givetvis en högtid att stå här, omgiven av bra fiskevatten och forsens dån. Både Piteälven och Varjisån ekoparker lockar sportfiskare och naturälskare året om.

Jag hoppas och tror att många människor ska kunna ta del av och få uppleva fina naturupplevelser här i framtiden.

Jag vill önska lycka till och förklarar Varjisån och Piteälven invigda.

Till toppen