H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Stenhammar!

Stenhammardagen är en tradition som jag och medarbetarna här värdesätter mycket. Vi har under snart 10 år haft nöjet att arrangera den här dagen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Varje gång vi träffas får vi tillfälle att knyta nya kontakter, samtala och få ny kunskap och inspiration.

Stenhammar och dess marker betyder dessutom mycket för mig personligen. Här är en bit av jorden där jag känner att jag hör hemma på ett alldeles särskilt sätt. Prins Wilhelm, min farfars bror, bodde här under drygt 30 år. Precis som jag, älskade han Stenhammar och det sörmländska landskapet.

Under årens lopp har temat för Stenhammardagen varit alltifrån djuromsorg, konsumenters matinköp till användning av markresurser. I år har vi bjudit in till en temadag kring Ett lantbruk som håller i längden - Hur står sig eko-lantbruket?

Det globala lantbruket står inför många och stora utmaningar.

– Hur kan vi bedriva ett hållbart jordbruk som ska mätta snart 10 miljarder människor?

– Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten och energi?

Det är stora frågor när jordens naturresurser är begränsade och vi, redan nu, belastar en redan ansträngd miljö.

Jag tror det är nödvändigt att vi skapar förutsättningar för en högkvalitativ produktion som förenas med en god djuromsorg. Ett lantbruk där både djur och människor mår bra, skapar ett samhälle som håller i längden, och det gagnar alla, det vill säga producenter, konsumenter, och inte minst miljön.

Vi behöver utveckla produktionsmetoder som inte har negativ inverkan på klimatet. Att kombinera produktion och miljö är en utmaning för både ekologiskt och konventionellt jordbruk. Dessutom lever många lantbrukare under ett alltmer pressat lönsamhetskrav. Många funderar säkert på hur lång tid det ska dröja innan marknaden är villig att betala för kvalitet och hållbar produktion.

Det nordiska köket och intresset att laga mat är en positiv utveckling som gynnar det svenska jordbruket och våra lokala produkter. Nyligen tog Sverige EM-guld i kocktävlingen Bocuse d’Or och hela Europa tävlade med svenska råvaror som bas.

Det här är ett exempel som jag hoppas skapar entusiasm och insikt hos allt fler konsumenter och producenter. I slutändan handlar det om hållbar utveckling från jord till bord!

Senare idag under exkursionen kommer SLU att berätta om sina erfarenheter om hur djur och människor kan må bra och leva säkert och tryggt tillsammans i lantbruket.

Vi har en intressant dag framför oss och jag hoppas att många frågeställningar ska diskuteras och förhoppningsvis bli besvarade.

Än en gång varmt välkomna till en dag på Stenhammar!

Till toppen