H.M. Konungens tal på Stora torg, Kristianstad 400 år

Kristianstad

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,

Kommunfullmäktiges ordförande,

Mina damer och herrar,

Barn och ungdomar,

Drottningen och jag är mycket glada att vara i Kristianstad för att fira stadens 400 år. Det är fantastiskt roligt att se så många människor här på Stora torg.

400 år är en mycket lång tid och det kan vara svårt att föreställa sig hur staden såg ut för flera 100 år sedan.

Oändligt mycket har hänt under den här långa perioden och vårt land har utvecklats på många sätt. Kristianstad byggdes som en ogästvänlig och svårintaglig fästning i ett krigshärjat landskap som skiftades mellan grannländerna.

Men i vår nutid är situationen lyckligtvis en annan. Idag möter vi en öppen och inbjudande stad där svenskar och danskar möts i grannsämja. Och här kan människor från olika krigshärjade platser i världen finna en fredlig tillflyktsplats.

Under dagens besök har Drottningen och jag fått uppleva mycket av både det gamla och det nya Kristianstad. Vi har bland annat besökt Hammarshus, där själva undertecknandet om den nya staden gjordes, idag, för exakt 400 år sedan.

Här vid Stora torg påminns vi också tydligt om den gamla staden genom de äldre bevarade byggminnena. Det är intressant att se blandningen av olika byggnadsstilar som finns här från flera sekel. Heliga Trefaldighetskyrkan är en imponerande byggnad som säkert är en av Nordens främsta renässanskyrkor. Och efter konserten här på Stora torg ska vi strax gå in i Det nya Rådhus Skåne, som är ett fint exempel på hur gammalt och nytt kan kombineras till en ny helhet.

När Kristianstad en gång grundades så valdes platsen på grund av det otillgängliga läget i våtmarkerna. Placeringen av staden skulle hålla fienderna borta och på det sättet skulle man skydda sin stad. I dag har synen på den omgivande naturen förändrats. Många besökare kommer hit just för att besöka Kristianstads Vattenrike, med dess unika flora och fauna.

Tidigare idag fick vi en visning av Vattenriket i Naturum. Det var inspirerande att se det arbete som görs i biosfärområdet för att stödja en hållbar utveckling. De insatser som genomförs är föredömliga när det gäller att bevara och utveckla området på ett sätt som är bra för både människan och naturen. Det inger hopp för framtiden.

Och som ett – förhoppningsvis - bestående tecken från 400-årsjubileet har Drottningen och jag idag planterat ett träd i Hälsoträdgården i Tivoliparken. Det här trädet hoppas vi ska bli ett starkt växande minne av jubileumsåret i Kristianstad.

Så med denna symboliska handling, att plantera nytt liv för nya idéer, vill jag önska Kristianstad lycka till och hoppas ni får 400 nya lyckosamma år.

Drottningen och jag vill tacka för en trevlig och givande dag i Kristianstad. Vi uppskattar mycket att så många har mött upp på Stora torg här idag.

Tack!

Till toppen