H.M. Konungens tal vid Hertingforsen

Halland

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,

Mina damer och herrar,

För ungefär ett år sedan var jag på länsbesök i Halland. Under rundresan i länet besökte vi då bland annat Ätran och Falkenberg.

Vid det tillfället fick jag en förfrågan att komma tillbaka och inviga Hertingforsen. Nu har ett år gått och jag är mycket glad att idag vara tillbaka för att inviga Hertingforsen.

Personligen är jag mycket intresserad av fiske och uppskattar särskilt att vistas i vacker miljö.

Det är därför mycket glädjande att Falkenbergs kommun har valt att genomföra en rad åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i Ätran. Bland annat har man rivit dammen i Hertingforsen.

Det är en både radikal och unik åtgärd. Processen som ledde fram till det här beslutet har visat att det finns flera möjliga lösningar som förbättrar levnadsvillkoren för vandrande fisk utan att kraftverksdammar behöver rivas.

Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske.

Jag vill önska lycka till med fisket och förklarar härmed Hertingforsen invigd!