H.M. Konungens uttalande vid pressmötet i samband med Statsbesöket till Lettland

Lettland

(Det talade ordet gäller)

Herr President, Mina damer och herrar,

Det är en stor glädje för mig och Drottningen att återigen besöka ert vackra land och er praktfulla huvudstad. Lettland ligger oss svenskar nära, både geografiskt och på det personliga planet.

Det Lettland som välkomnar oss idag är ett annat än det vi mötte vid vårt besök här 1992. Länderna kring Östersjön är, mer än någonsin, tätt förbundna vad det gäller kultur, politik, ekonomi och inte minst värnandet av vår gemensamma miljö. Tillsammans verkar vi för vår gemensamma Östersjöregion.

Jag ser detta statsbesök som ett utmärkt tillfälle att stärka det goda och nära samarbete som präglar relationen mellan våra båda länder.

Under förmiddagen har jag /och Drottningen/ och den svenska delegationen mött Presidenten och hans medarbetare för givande samtal. Vi kommer senare att besöka bl.a. Frihetsmonumentet och Ockupationsmuseet som påminner oss om Lettlands 1900-talshistoria.

I eftermiddag kommer jag, tillsammans med Presidenten, att närvara vid ett svenskt-lettiskt näringslivsforum som syftar till att utveckla samarbetet mellan våra länders näringsliv.

Låt mig än en gång uttrycka min och Drottningens glädje över att vi fått äran att besöka ert land. Det är med stort intresse och tillförsikt vi ser fram emot vår vistelse i Lettland

Till toppen