H.M. Konungens tal, Ostindiefararen Götheborg

Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Mina damer och herrar,

En vacker försommardag i juni 2003 hade jag nöjet att överlämna den flagga som just skulle hissas på Ostindiefararen Götheborg innan hon gled ned i Göta Älv.

På stränderna utmed älven hade många intresserade människor samlats för att se detta fantastiska skepp. Och det blev en sjösättning som många fortfarande minns med spänning.

Målet var då att segla henne till Kina. Och det genomfördes. Ankomsten till Kina blev en succé. Drottningen och jag var på plats i Kanton och vi vet att det inte var utan ansträngningar som äventyret blev möjligt.

Att Götheborg, nu 11 år senare, återigen förbereder sig för en resa till Kina är en ny spännande utmaning.

För att kunna sjösätta nya projekt krävs alltid dels initiativtagare och dels människor som tror på projektet och är beredda att gå in som partners eller sponsorer.

Jag är mycket glad och förväntansfull inför detta nya initiativ för Götheborg. I egenskap av högste beskyddare för skeppet, vill jag därför framföra ett varmt tack till alla Er som gör detta möjligt. Ni är många som har bidragit till att hon har kunnat hållas i så gott skick sedan hon kom hem 2007 och därför kan göra denna nya resa.

Drottningen, som också är skeppets gudmor, och jag kommer att följa Er seglats med stort intresse. Vi önskar Er all lycka och framgång på denna nya expedition.

Låt mig utbringa en skål för Ostindiefararen Götheborg. Tack.