H.M. Konungens tal vid invigningen av BanaVäg Motala-Mjölby

Motala stadspark, Motala

(Det talade ordet gäller)

Fru statsråd,
Fru landshövding,
Trafikverkets generaldirektör,
Mina damer och herrar,

I år är det 140 år sedan järnvägen mellan Motala och Mjölby stod klar. Järnvägen invigdes 1873 av min farfars farfar, Kung Oscar II. Invigningen inkluderade även en ceremoni här på järnvägsstationen i Motala.

I slutet av 1800-talet var tågtrafiken ett allt viktigare trafikslag för både gods- och persontransporter. I och med järnvägens intåg vågade många människor tro på en ljus framtid, med hopp om utveckling och arbete. Alla orter önskade en järnvägsstation, för järnvägen var på många sätt framtiden!

Järnvägen har sedan dess behållit sin viktiga betydelse som trafikslag. Men i modern tid har vägtransporterna blivit allt viktigare för både gods- och persontransporter.

Genom det stora projektet BanaVäg Motala-Mjölby förbättras nu förutsättningarna för tågtrafiken på godsstråket genom Bergslagen. Samtidigt som väg 50 har fått en ny dragning via Mjölby till Motala. Detta kommer att ha stor betydelse lokalt och regionalt. Men även nationellt och internationellt, vad det gäller transporter. Järnvägen är fortfarande viktig för vår framtid!

Med dessa ord förklarar jag projektet BanaVäg Motala-Mjölby invigt och önskar lycka till.