H.M. Konungens tal vid Galamiddagen i samband med Statsbesök från Portugal

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Det är en stor glädje att få välkomna Er, Herr President, och Fru Cavaco Silva till Sverige och till Kungliga Slottet.

Det är med varma minnen Drottningen och jag kommer ihåg de två statsbesöken i ert vackra land.

Det första år 1986 då Mário Soares var president och ni herr President, var premiärminister. Vid vårt andra statsbesök, år 2008, stod ni herr President som värd.

Däremellan har Drottningen och jag gästat Ert land flera gånger. Bland annat besökte vi Världsutställningen i Lissabon 1998. Det var samma år som jag hade glädjen att överlämna Nobelpriset i litteratur till den portugisiske författaren José Saramago.

Sverige och Portugal har band som förenar våra bägge länder under fyra århundraden. 1640 - mitt under det trettioåriga kriget - bröt sig Portugal loss från den Iberiska unionen och utropade sin självständighet. Redan året därpå, i juli 1641, undertecknade Sverige och Portugal ett handels- och vänskapsfördrag. Detta ledde bland annat till upprättandet av diplomatiska sändebud och därmed till ökad handel. De bilaterala relationerna har i huvudsak varit goda ända sedan dess. Sverige välkomnade etableringen av det demokratiska Portugal 1974. Våra förbindelser, och varma kontakter mellan länderna, har därefter ytterligare fördjupats inom ramen för EFTA och, sedan Sveriges inträde 1995, inom EU.

Just det europeiska samarbetet har knutit våra länder nära varandra. Portugal och Sverige driver gemensamt EU-arbetet framåt inom olika områden. Det är tydligt hur vi arbetar tillsammans i flera viktiga frågor, jag tänker inte minst på miljö och hållbar utveckling.

Våra nära kontakter gäller också globalt där vi gemensamt betonar respekten för mänskliga rättigheter, den viktiga klimatfrågan och främjandet av frihandel. Portugal har, i sina relationer med flera nationer i Afrika, en lång erfarenhet och ett brett engagemang. Ni har Sveriges fulla stöd i den betydelsefulla rollen att fortsatt utveckla samarbetet med denna viktiga kontinent.

Den bilaterala handeln mellan Portugal och Sverige uppgår för närvarande till ungefär en miljard euro per år. Det finns cirka 55 svenska dotterbolag på plats i Portugal, och här i Sverige har ett stort antal portugisiska företag etablerats.

Många svenskar har också genom åren upptäckt Ert vackra land. Allt fler väljer att turista i Portugal, förra året var det inte mindre än 100,000 svenskar som valde att tillbringa en del av sin ledighet där. Det är min förhoppning att allt fler portugiser kan upptäcka vad Sverige har att erbjuda som turistland.

Våra bilaterala relationer tar sig även uttryck på ett historiskt sätt som illustreras av vad vi ser här ikväll. Framför oss kan vi beskåda magnifika pjäser ur den brasilianska silverservisen. Pjäserna är arvegods från drottning Josefina, som var gift med min farfars farfars far, Oscar I. Drottning Josefina fick dem testamenterade till sig efter sin syster, kejsarinnan Amalia av Brasilien som var styvmor till drottning Maria II av Portugal.

Kejsarinnan Amalia grundade också ett sjukhus "för behandling av lungsjuka personer" på Madeira år 1853, samma år som hennes dotter Maria Amélia av Brasilien avled efter att länge ha varit försvagad av lungtuberkulos. Kejsarinnan överlät sjukhuset - Hospício da Princesa Dona Maria Amélia — till Drottning Josefina av Sverige, och enligt testamentet skulle arvet ägas och förvaltas av det svenska kungahuset.

Traditionen har fullföljts och det är med personlig glädje och stolthet både Drottningen och jag fortfarande stödjer verksamheten där. Vi har med intresse och entusiasm besökt sjukhuset, som har expanderat och moderniserats, vid ett flertal tillfällen.

Herr President,
Drottningen och jag har sett fram emot Ert och Er hustrus besök. Det är vår förhoppning att det ska bidra till att ytterligare förstärka och fördjupa de nära och goda förbindelserna mellan Sverige och Portugal.

På Drottningens och mina vägnar vill jag därför utbringa en skål för Er, Herr President, liksom för Er hustru och det portugisiska folket.

Saúde — Skål!

Till toppen