H.M. Drottningens tal vid invigningen av Stockholms Sjukhems nya vård- och omsorgsboende

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Idag har vi samlats för att inviga Stockholms Sjukhems nya vårdbyggnad. Det nya huset rymmer ett modernt boende för äldre personer som behöver vård och omsorg och utgör ett fint alternativ för yngre med demenssjukdom eller förvärvade hjärnskador.

En av de allra viktigaste frågorna i vårt samhälle idag är hur vi möter de äldre och de sjukas behov. Det handlar om behovet av vård och omsorg när orken och krafterna sviktar, men också om behovet av att få fortsätta leva sitt liv som man vill. Att få vara sig själv — hela livet, i en fortsatt gemenskap med andra människor.

En god vård och omsorg bygger på omtanke, respekt och kunskap. För att se människan bakom sjukdomen eller åldrandet måste vi lyssna på och lära känna den vi möter. God vård bygger på en fungerande relation.

Vi är många som har erfarenhet av att vara närstående till en gammal människa. Vi vet hur viktigt det är att personalen på boendet har utbildning och kunskap, men också att de visar omtanke och respekt.

Det kan vara svårt att se en nära anhörig förändras på grund av ålder eller ha det svårt på grund av sjukdom. Då är det ett stort stöd att ha personal att tala med, personal som är insatt i och har erfarenhet av sjukdom och åldrande, personal som har personlig kännedom om ens käre anförvant och som också ser familjens svåra situation.

Och omvänt så är det oerhört viktigt att familj och andra närstående får möjlighet att dela med sig av den kunskap de har om den boende, till vårdpersonalen. Det är vår gemensamma kunskap som skapar grunden för en god omvårdnad och för livskvalitet även i livets slutskede.

Det är snart 146 år sedan Stockholms Sjukhem först slog upp dörrarna. Då var sjukhemmet en modernitet, ett tecken på att Stockholm höll på att bli en storstad. När det nya vård- och omsorgsboendet på Mariebergsgatan nu invigs — ett och halvt sekel senare — är sjukhemmet en av Stockholms äldsta och mest traditionsrika institutioner. Den inställning som fanns redan 1867 — att förena professionalism med ett mänskligt engagemang — lever kvar och är mer aktuell än någonsin.

Idag är det extra roligt att påminna om lydelsen i stiftelsens grundregler som säger att sjukhemmet ska vara så ordnat att det kan ersätta saknaden av ett gott hem. Den nya byggnaden präglas av en omsorg och omtanke om både människan och miljön och utgår från en helhetssyn. Här finns en genomtänkt arkitektur, en satsning på samtida konst och en strävan efter närhet till naturen.

Det är därför glädjande att idag få inviga det nya boendet i ert orangeri. En grön oas som ska ge boende och andra möjlighet att vara nära naturen året om.

Med dessa ord vill jag önska er lycka till och förklarar Stockholms Sjukhems nya vård- och omsorgsboende för invigt!

Till toppen