H.M. Konungens tal i Åtvidaberg

Åtvidaberg, Östergötland

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära invånare i Åtvidaberg och Östergötlands län,

Vi, Drottningen och jag, uppskattar att få besöka ert län idag – en av höstens första dagar. Vår resa runt i Östergötland har så här långt imponerat stort och vi får bra möjlighet att lära känna länets olika delar.

Kungafamiljen, gör varje år många besök runt om i landet. Det varierar från officiella till rent privata visiter och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag besöka hela landet och förhoppningsvis möta många av vårt lands invånare. Det är en unik möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i alla län.

Östergötland har under åren drabbats av nedläggningar i industrin med arbetslöshet under lågkonjunkturer. Men trots det har ni satsat på högre utbildning, forskning och utveckling, för att kunna möta en ökad konkurrens i en allt mer internationaliserad värld. Beslutet att bygga den så kallade Ostlänken, är då naturligtvis en viktig investering i infrastrukturen för länets invånare och företag.

Här i Åtvidaberg, har ni också upplevt stora förändringar. Ortens historia präglas av den kopparbrytning, som har betytt mycket för den lokala utvecklingen. När jag var här på min Eriksgata i mitten av 1970-talet, var kommunen beroende av den dåvarande stora industrin, Facit. Där var jag förresten inbjuden av den lokala fackföreningen och fick lära mig mycket om arbetet på verkstadsgolvet. Dessutom fick jag tillsammans med personalen pröva på en helt annan typ av golv nämligen deras bowlingbana.

Det har förändrats nu. Istället finns det många små och medelstora företag. Det är glädjande att höra, att ortens gymnasieskola nu också satsar på ung företagsamhet och entreprenörskap.

Tidigare idag besökte vi Norrköping och fick ta del av den företagsutveckling som skett där de senaste 40 åren. Arbetsmarknaden har förändrats och den tidigare pappers- och textilindustrin har ersatts av tjänstesektorn. Nya förutsättningar gäller. För ett par år sedan hade jag förmånen att inviga Visualiserings-centrum i Norrköping. Centret är en viktig del i den forskningen med många spännande innovationer, som till exempel det virtuella obduktionsbordet.

Härifrån Åtvidaberg går vårt länsbesök vidare till Väversunda i Vadstena kommun, och där vi kommer att besöka kyrkan som är från 1160-talet. Det är en liten kyrka storleksmässigt, men där finns mycket intressant historia att ta del av.

I eftermiddag kommer vi även få se hur Sveaskog arbetar i Ekopark Omberg. De vill värna ekarnas överlevnad och därmed bevara den viktiga naturmiljön. Där finns flera hundra jätteekar, som är värdefulla för den biologiska mångfalden och miljön i övrigt.

Dagens rundresa avslutas därefter i residensstaden Linköping. Vi kommer att besöka stadsdelen Ryd och få information om deras olika satsningar, bland annat i form av en ny aktivitetspark där det finns möjlighet till olika utomhusaktiviteter för barn och ungdomar. Ja, det är mycket inspirerande och glädjande att ta del av alla initiativ och energi som finns runt om i landet.

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka alla östgötar för en trevlig och intressant dag. Vi vill också passa på att tacka för hur ni uppmärksammar Prinsessan Estelle, Östergötlands hertiginna. Länets fantastiska dopgåva till Prinsessan Estelle, i form av en sagostig vid Tåkern, uppskattas av hela vår familj. Vi gläder oss åt er invigning av stigen nästa år.

Tack!