H.M. Konungens tal i Västerås

Västerås, Västmanland

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära invånare i Västmanlands län,

Drottningen och jag är mycket glada att besöka Västmanland idag.

Vi alla, i Kungafamiljen, gör många resor i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata besök och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det reser Drottningen och jag runt i landet och möter många av vårt lands invånare. Vi besöker varje län och det är en unik möjlighet att få ta del av allt som händer i landet. Vi värdesätter dessa resor mycket.

Västmanland är som en miniatyr av Sverige med sydsvensk lövskog i söder, norrländska myrar i Bergslagen och rika jordbruksbygder i mellanlandet. Under dagen har vi besökt 4 av länets 10 kommuner, Sala, Skinnskattebergs, Hallstahammars och Västerås kommun.

Under min Eriksgata 1974 besökte jag nästan alla kommuner. Drottningen och jag har besökt länet vid flera tillfällen, senast för 2 år sedan. Då var besöket inriktat på teknikutbildning och den högteknologiska industrin.

Dagens besök inleddes i Sala, som har en lång historia med Sala silvergruva som under 400 år var Sveriges största och viktigaste producent av silver. Vi visades runt på Väsby Kungsgård av representanter för hembygdsföreningen. Medlemmarna i föreningen har ett värdefullt uppdrag att vårda och värna kulturarvet i bygden.

Därefter åkte vi vidare till Skinnskatteberg. Kommunen har länge varit centrum för gruv- och järnnäringen. Men numera är det en fläkttillverkare som är den största arbetsgivaren. I Skinnskatteberg togs vi emot och visades runt på Skogsmästarskolan, där 50-60 skogsmästare utbildas varje år.

Vi fick också höra om gruvnäringens framtida utveckling i länet. En framtida gruvdrift kan innebära stora möjligheter för tillväxt för länets norra kommuner.

Sedan väntade ett besök på Strömsholms ridskola i Hallstahammars kommun. Det är glädjande att se deras verksamhet inom ridsport och utbildning, som kommer många tillgodo.

Men det behövs också kultur och det finns det gott om här i residensstaden Västerås. Drottningen och jag minns invigningen av Konserthuset för 11 år sedan och det är glädjande att det har blivit en framgångsrik satsning. Det är också ett bra exempel på ett gott samarbete mellan offentlig verksamhet och näringslivet.

Avslutningsvis vill jag och Drottningen tacka för en mycket trevlig dag. Det är roligt att så många människor har samlats här idag. Vi har fått uppleva en tydlig framåtanda, en stark framtidstro och ett gott samarbete mellan länsinvånarna.

Det har varit glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Behåll den i ert fortsatta arbete för ert framtida Västmanland.

Tack!

Till toppen