H.M. Konungens tal, Boulognerskogen i Gävle

Gävle, Gävleborg

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära Gävleborgare,

Jag har nu varit statschef i Sverige i 40 år. Det är en lång tid och mycket har utvecklats och förändrats under den här tiden, både i Sverige och i omvärlden.

Med anledning av detta jubileum besöker Drottningen och jag alla län i Sverige. Vi önskar därigenom få vi en närmare bild av hur länen utvecklats och hur framtiden kan se ut i olika delar av vårt land.

Under dessa länsbesök uppskattar vi att få träffa så många länsbor som möjligt. Kort sagt, alla ni som formar vårt land.

Här i Gävleborg har vi mötts av många vänliga människor under dagen – och dagen är inte slut än!

Vi kan konstatera att Gävleborg är ett län med stora utmaningar genom strukturomvandling och arbetslöshet. Men Gävleborg är också ett starkt län med stora tillgångar, framför allt i form av engagerad och driftig befolkning. Här finns också företag med starka internationella kopplingar och nya innovativa idéer som kan skapa tillväxt och framtidstro.

För 4 år sedan besökte Drottningen och jag Gävle och Sandviken. Även den gången upplevde vi ett nytänkande och en stark tro på framtiden. Vi besökte bland annat Furuvik och Mackmyra i Gävle, men även Högbo bruk och den alldeles nybyggda Göranson Arena i Sandviken. Det var då, liksom i dag, mycket inspirerande att möta alla positiva kvinnor och män, som ville berätta om sin vilja att utveckla nya verksamheter och upplevelser.

Det känns glädjande att kunna konstatera, att den här optimismen fortfarande finns kvar, lika stark och lika levande.

Vi har upplevt att Gävleborgs län också är ett attraktivt turistmål. Här finns en underbart vacker natur och intressanta kulturmiljöer.

Detta gäller inte minst Sveriges 15:e världsarv, Hälsingegården Erik-Anders, där vi idag började vårt besök. Där träffade vi ägarna till världsarvsgårdarna. De här gårdarna är mycket vackra platser att besöka. De är dessutom ett viktigt svenskt kulturarv att vårda och värna. Ett världsarv är också en miljö som anses vara så unik att den har betydelse för hela mänskligheten. Nu är Hälsingegårdarna med på världsarvslistan och vårt land har därmed ett ansvar att dessa bevaras för eftervärlden.

Drottningen och jag har nu kommit till slutet av vår resa i Gävleborgs län. Det har varit fantastiskt att lära känna de olika delarna i länet. Vi är mycket glada och rörda över att så många kommit hit till Boulognerskogen idag.

Vi önskar Er all framgång i byggandet av det framtida Gävleborg!

Tack.