H.M. Konungens tal på Stora torget i Karlstad

Karlstad, Värmland

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära invånare i Karlstad och Värmland,

Drottningen och jag är mycket glada att få besöka ert vackra län denna sensommardag. Det har varit en givande dag med ett varierat program där vi har fått möjlighet att lära känna olika delar av länet.

Varje år gör vi, i Kungafamiljen, många besök i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata visiter och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag resa runt i hela landet och möta många av vårt lands invånare. Det är en unik möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i alla län.

Vi har gjort flera besök i Värmland genom åren. För nästan 40 år sedan, 1974, gjorde jag min Eriksgata i länet. Jag besökte även den gången Forshaga, Grums och Karlstad. Värmland har genomgått en fantastisk utveckling sedan dess, det har vi fått ta del av idag. Det är glädjande att uppleva den tydliga framtidstro som finns i hela Värmland.

För något år sedan invigde jag, mitt under lågkonjunkturen, satsningen på en ny smidespress i Uddeholm samt Älvstrandens Bildningscentrum. Dessutom har Värmland numera en utvecklad infrastruktur med goda förbindelser via väg, järnväg och flyg. Närheten till naturen med jakt och bär. Men för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig region, krävs god ekonomi och företagsamhet. Och utöver det behövs en god natur- och livsmiljö, där människor trivs och vill bo och verka.

Vår upplevelse av dagens besök är att Värmland står väl rustat inför framtiden. Ni har flera stora företag inom olika branscher, vilka skapar många arbetstillfällen. Men här finns också en entreprenörsanda, en innovationskraft med många små företag som är framgångsrika.

Värmlands befolkning ökar, mycket tack vare invandringen. Integration är en viktig fråga som ni har prioriterat. Idag har vi fått ta del av många bra exempel på hur ni tar emot ensamkommande flyktingbarn. Flera projekt verkar för ökad integration och tolerans i länet, vilket är viktigt för att ta tillvara den kompetens som finns. Men också för att skapa möjligheter för nyanlända till etablering i samhället.

Under dagens besök i Värmland har vi besökt Forshaga och Forshagaakademins verksamhet. Vi fick ta del av hur de arbetar med bland annat fiskefrågor och viltvård.
Vi har även besökt den gamla bruksorten Borgvik och galleriet Sliperiet. Och innan vi lämnade Grums fick vi också vackert musikuppförande i Hyttruinens vackra miljö.

Därefter gick vår färd vidare hit till Karlstad. Det var trevligt att se staden från älven med båtbuss. Båtturen avslutades vid Lerinmuseet, där vi också fick en intressant rundvandring på muséet.

Kära värmlänningar, ert län sjuder av framtidstro på många sätt, det vet ni redan. Det är lätt att förstå att många vill leva och bo här. Värmland har en stark identitet och ni har mycket att vara stolta över.

Med dessa ord vill Drottningen och jag, än en gång, tacka för en inspirerande dag. Det har varit engagerande och vi är mycket tacksamma att så många människor har kommit hit till Stora torget i Karlstad.

Tack!