H.M. Konungens tal på Stortorget i Örebro

Örebro, Örebro län

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,

Drottningen och jag är mycket glada att få besöka och resa runt i ert vackra län. Som många av er vet, har vår familj speciella förbindelser till ert län och er stad.

För snart 200 år sedan hölls riksmötet här i Örebro. Och det var tack vare er gästfrihet som min farfars farfar farfar, Jean Baptiste Bernadotte, kunde utses till ny tronföljare för Sverige år 1810.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag resa runt i hela landet och förhoppningsvis möta många av landets invånare. Det är en inspirerande och unik möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i alla län.

I dag har jag och Drottningen mött en varm och vänlig gästfrihet i ert län.

Även om det kanske inte märks på ytan här i Örebro så är ert län fortfarande ett viktigt industrilän. På Degerfors järnverk fick vi se hur rostfri plåt produceras i världsklass. Och det kan man kanske se som en slags symbol för Sveriges utveckling. Vi har en tung basindustri, med rötter i det svenska bergets naturtillgångar. Och med hjälp av avancerad kunskap och teknik samt lokal yrkesstolthet har svensk industri klarat den hårda globala konkurrensen och gjort sina produkter efterfrågade över hela världen.

Vårt besök på Alfred Nobels herrgård Björkborn påminner också om den uppmärksamhet Sverige ofta får för sin industritradition och sitt kunnande.

Därefter gick färden vidare till Loka brunn i Hällefors där vi vandrade runt och fick ta del av platsen där man förr drack brunn. Det är alltid lika trevligt och stimulerande att återvända till en plats som jag känner till så väl. Att dessutom resa med buss så här genom länet, ger en fin möjlighet att uppleva både kultur och den vackra naturen.

Örebro är ju också känt för just ett rikt djur- och naturliv. Senare idag ska vi åter besöka Grimsö forskningsstation där vi kommer att få information om deras forskning och utbildning. Grimsö verkar bland annat för att skapa förståelse och kunskap kring rovdjursfrågor, som ju är aktuell fråga.

Och Örebro stad växer. Örebro är med sitt geografiska läge dessutom ett naturligt nav och mötesplats för människor, transporter och gods. Här möts järnvägar och vägar.

Vid sidan av de tre storstadsregionerna är Örebro en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. En möjlig förklaring till befolkningsökningen kan vara att högskolan utvecklats till ett universitet.

En annan orsak till Örebros framgång bidrar säkert det aktiva och framgångsrika kulturlivet med. Vi har hunnit få se lite av det och några konstverk som visas under OpenArt här på Stortorget just nu. Det var både intressant och spännande.

Med dessa ord vill jag och Drottningen tacka för en trevlig och inspirerande dag i Örebro län. Vi har mött mycket energi och idérikedom. Ta vara på det när ni bygger det framtida Örebro!

Vi är mycket glada och tacksamma att se så många människor här på Torget i Örebro.

Vi uppskattar er gästfrihet och allt som ni bidrar med till Sveriges utveckling!

Tack.

Till toppen