H.M. Konungens tal på Rådhustorget i Umeå

Umeå, Västerbottens län

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära Umebor och Västerbottningar,

Drottningen och jag vill tacka för en trevlig och inspirerande dag här i Västerbottens län.

Vi alla, i Kungafamiljen, gör varje år många resor i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata besök och många inbjudningar gäller ett specifikt jubileum eller en särskild händelse. Västerbotten ligger hela Kungafamiljen varmt om hjärtat. Min far och mor, Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibylla, var hertig och hertiginna av Västerbotten, vilket gör att det alltid känns speciellt att återvända hit.

Senast i förra veckan var jag i min farfars, Gustav VI Adolfs, stuga i Forsavan och fiskade. Sverige har några av Europas bästa sportfiskevatten och fisket har spelat en viktig roll i Sveriges historia. Under många hundra år var fisken viktig för människor längs älvdalarna. Idag är det annorlunda. Fisket står inte längre för enbart mat, utan det ger även unika naturupplevelser.

Sportfisket bidrar med mycket och är ett hållbart sätt att bruka naturens resurser. Jag har följt några forskare för att kunna se utvecklingen av fiskebeståndet i Sverige. Några specialister menar att just laxproduktionen är långt under älvarnas potential. Och det är en stor utmaning att förändra detta och få lekfiskarna att återvända till sina ursprungliga vatten i älvarna.

De här dagarna som, jag varje år i augusti, får tillbringa i naturen i Västerbotten betyder mycket för mig. Jag påminns om hur samerna i alla tider dragit upp sin fisk från Tärnasjön och hur udden i just Forsavan sedan lång tid varit en samlingsplats för samer. På 60-talet initierade min farfar en arkeologisk utgrävning. Man fann då rester av boplatser ända från stenåldern vid min familjs fiskestuga.

Ja, Västerbotten är känt för mycket, men kanske ändå mest för de stora naturtillgångarna. Här finns både det gröna guldet i form av skog, men också guldet i marken. Det är verkligen en fantastiskt vacker natur här i länet.

Men skälet till dagens resa till Västerbotten är lite speciell. I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef.

Med anledning av det vill Drottningen och jag besöka hela landet och förhoppningsvis möta många av Sveriges invånare. Det är en fin möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i landet.

Dagens genomresa i Västerbotten började i Lycksele, som jag också besökte på min Eriksgata 1976. Vi besökte Gammplatsen, där Lycksele grundades år 1607 och djurparken som har specialiserat sig på nordiska djur. Vi fick också se en intressant utställning om vackra samiska föremål.

På väg genom det vackra Västerbotten stannade vi i till vid Vindelforsarna, en av de stora forsarna som finns i nationalälvens strand. Här fick vi veta om länets alla framtidsplaner och hur värdefullt det är att föra samman den traditionella starka gruv- och skogstekniska industrin med nya moderna branscher.

Dagens besök avslutas nu i Umeå. 2014 blir Umeå Europas Kulturhuvudstad, vilket är en unik möjlighet att kunna visa upp Sverige och Umeå för Europa.

Vi kommer precis från universitet och deras Konstnärliga campus, med bland annat Bildmuseet. Det är ett vackert universitetsområde där många kreativa idéer får chansen att kanske bli verklighet.

Designhögskolan rankas högt i många olika undersökningar. Forskare berättade också om ett framgångsrikt samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet rörande skogsforskning. Det gör att Umeå universitet betyder mycket, inte bara för regionen, utan för hela Sverige.

Vi har under dagen fått ta del av många intressanta projekt och initiativ. Här finns en tydlig energi och tro på framtiden. Behåll den i ert fortsatta arbete att bygga det framtida Västerbotten. Tillsammans utvecklar ni ert gemensamma samhälle.

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka för en givande dag. Vi uppskattar mycket och är glada att så många människor har kommit hit till Torget i Umeå. Likadant var det i Lycksele och Vindeln som vi just kommer ifrån.

Stort tack och lycka till i fortsättningen!