H.M. Konungens tal vid invigning av utställningen

Gustaf VI Adolfs gåva

Östasiatiska museet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mrs Director
Mr Deputy Director
Excellenser,
Mina damer och herrar,

För ganska exakt 50 år sedan öppnades Östasiatiska museet i Stockholm för första gången för allmänheten.

Det nya museet invigdes av Kung Gustaf VI Adolf, som också var en av de viktigaste initiativtagarna till det nya museet.

Jag minns min farfar som en hängiven samlare som ofta själv deltog i arkeologiska utgrävningar världen över. Han gjorde flera resor, bland annat ett långt besök år 1926 till Japan, Korea och Kina tillsammans med Drottning Louise. Och då utökades hans intresse till att omfatta, inte enbart keramik, utan även tidiga bronser och jade.

Kungen stödde flera forskningsprojekt i bland annat Italien, Grekland och Kina och deltog själv i fältarbetet. Hans omfattande intresse för arkeologi, har inneburit stora framsteg för svensk humaniora.

Att kunskap om historien ger oss insikter för framtiden var en viktig ledstjärna för Kungen i hans strävan att värna och bevara kulturarvet. På 50-talet, då planerna för ett nytt museum började växa fram, hade han börjat samla även kinesiskt konsthantverk. Och genom sitt stora intresse var han mycket engagerad i verksamheten vid de två institutioner som 1973 slogs ihop till det nya Östasiatiska museet.

Gustaf VI Adolfs stora intresse att samla, fortsatte ända till hans bortgång 1973. Tanken var att samlingen sedermera skulle testamenteras till svenska folket i form av en utställning.

Det är därför mycket glädjande att min farfars stora samling har gjort det möjligt för museet att på ett bra sätt presentera den kinesiska kulturen för den svenska allmänheten. Under museets jubileum visas nu två nya utställningar: En bronsutställning från provinsen Henan i Kina och en specialutställning tillägnad Kung Gustaf VI Adolf.

Ordning blev lite omvänd vid invigningen idag.
Drottningen och jag har nämligen redan hunnit se utställningarna tillsammans med Prins Henrik från Danmark. Prins Henrik var tvungen att åka vidare och hade inte möjlighet att var närvarande nu klockan 11.00.

Så, med dessa ord vill jag önska museet lycka till och förklarar utställningarna öppnade.