H.M. Konungens tal i Uppsala län

Rådhustorget, Östhammar

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära invånare i Östhammar och Uppsala län,

Drottningen och jag är mycket glada att få besöka ert vackra län denna vårdag. Det har varit en givande dag med ett varierat program där vi har fått möjlighet att lära känna många skiftande delar i länet.

Varje år gör vi, i Kungafamiljen, många besök i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata visiter och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag resa runt i hela landet och förhoppningsvis möta många av vårt lands invånare från söder till norr. Det är en unik möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i alla län.

Vårt besök idag, i Uppsala län, har så här långt både imponerat och inspirerat oss på olika sätt. För 40 år sedan när jag besökte regionen, i samband med min Eriksgata, möttes jag av en slumrande landsbygd som var präglad av 70-talets stålkris. Idag har vi sett något annat i form av en fantastisk utveckling med framtidstro och stora möjligheter för länsinvånarna.

Förra året hade jag dessutom äran att inviga den återöppnade Dannemora-gruvan. Satsningen på gruvan innebär självklart många stora utmaningar. Men det skapar också hopp om framtiden och banar väg för utveckling av infrastrukturen här i området.

Idag har vi besökt en annan viktig satsning. Och det är Svensk Kärnbränslehanterings förvaring av kärnavfall. Med buss tog vi oss ner under jorden där avfallet slutförvaras idag. Vi visades runt och fick också information om planerna för den framtida slutförvaringen.

Energifrågorna berör alla människor och är avgörande för hela samhällets utveckling. Vår framtid och nästa generationer är beroende av att vi på ett ansvarsfullt sätt hanterar det avfall som vi lämnar efter oss.

Vi får ofta höra att man, i olika delar av världen, vänder sig till oss i Sverige för att få veta hur vi hanterar och förvarar kärnbränsle. Östhammars satsning inom detta område skapar dessutom nya möjligheter i form av fler arbetstillfällen, inflyttning av människor och utökad service till medborgarna som gynnar en hel region. På så sätt skapas också grund för framtida innovationer och företagsetableringar, det vill säga Östhammar står för tillväxt och utveckling.

Men för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig region, krävs mer än god ekonomi och företagsamhet. Det behövs också en natur- och livsmiljö där människor trivs och vill bo och verka. Östhammar och Roslagen har en mycket vacker natur med stora friluftsområden. Idag flög vi över det nya naturreservatet Gräsö östra skärgård. Det är Sveriges näst största marina reservat med unika naturmiljöer och stor artrikedom. Den stora investeringen som görs på reservatet visar på en vilja att värna miljön, samtidigt som det ökar attraktionskraften för kommunen och länet.

Ni har ett fantastiskt län på många sätt, det vet ni redan. Det är mycket lätt att förstå att många vill leva och bo här. Den expanderande företagsamheten inklusive ökad export, bra skolor och omvårdnad samt fin natur gör er bygd ovanligt attraktiv.

Med dessa ord vill Drottningen och jag, än en gång, tacka för en givande dag i Uppsala län. Det har varit en fantastisk dag och vi är mycket tacksamma att så många människor har kommit hit till Rådhustorget i Östhammar. Vi har fått uppleva en drivkraft och ett tydligt engagemang för länet. Det är glädjande att se alla goda initiativ och energi. Behåll den i det fortsatta arbetet. Det är tillsammans som ni utvecklar ert samhälle, nu och för framtiden.

Tack!

Till toppen