H.M. Konungens tal vid Seminariet Ungt Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och dagens seminarium.

I år är det 10:e gången som jag, tillsammans med stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna, arrangerar ett seminarium om ledarskap och värderingar här på Slottet i Stockholm.

Under dessa 10 år har mycket hänt. Stiftelsen Ungt Ledarskap har delat ut stipendiet Kompassrosen till 18 unga ledare i syfte att de ska ges möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Dessutom har över 400 unga ledare gått en utbildning i värdebaserat ledarskap för ledare inom ideell sektor.

I dag ska vi uppmärksamma tre unga ledare som har gjort något extraordinärt i sitt ledarskap. Trots sin unga ålder har de axlat ett stort ansvar och stått stadigt i sina värderingar. De specifika egenskaper vi söker hos våra stipendiater är mod, omtanke och handlingskraft. Årets stipendiater visar alla prov på det i sina ledarroller.

Inom Scouterna har ledarskapet alltid utgått från en stark värdegrund. Där tränas man att tidigt ta ansvar för sig själv, sina medmänniskor och för det gemensamma vid scoutmöten. Då är mod, omtanke och handlingskraft själva grunden för hur vi är mot varandra och hur vi utvecklar vårt ledarskap.

Det är min förhoppning att dagens möte på Slottet ska skapa möjlighet att utbyta idéer och reflektera över vad som krävs för att leda utifrån dessa värderingar. I år är fokus för seminariet hur en värld som ständigt förändras och där informationsflödet är snabbt påverkar ledarskapet.

Nya medier och informationskanaler som finns idag ger en stor möjlighet till öppenhet och transparens. Inget företag eller organisation kan verka i det tysta utan att förhålla sig till den snabba kommunikationen. Det ställer nya krav på oss som ledare.

Världen blir allt mer genomskinlig. Händelser på avlägsna platser går att följa direkt och sprider sig över världen på ett par minuter. Det kanske mest kända exemplet på senare år är den så kallade arabiska våren. Men det finns andra exempel där företag och organisationer har mött konsekvenserna av den nya öppenheten. Snabbheten driver på förändringar och skapar en delaktighet som kan riva gränser och öppna nya möjligheter. De människor som ser och fångar den här chansen kan ofta ta ett kliv framåt före andra. Utvecklingen går fort och vårt ledarskap måste ständigt utvecklas och förnyas. I en värld av ständiga förändringar sätts vårt ledarskap på prov.

På dagens seminarium skall vi diskutera hur dessa utmaningar och möjligheter påverkar ledarskapet. Vi kommer att möta ledare som berättar hur de, med hjälp av sin inre kompass och starka värderingar, navigerar rätt i sitt ledarskap. Dagens ämne är viktigt och relevant för många i vårt samhälle. Jag, tillsammans med Stiftelsen och Scouterna, ser fram emot en intressant och inspirerande dag.

Än en gång varmt välkomna!