H.M. Konungens tal i Karlskrona/Blekinge län

Karlskrona

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära invånare i Blekinge,

Drottningen och jag är glada att på nytt få besöka ert vackra län. Faktum är att vi har varit här flera gånger det senaste året. Och varje gång tar vi med oss trevliga minnen hem.

Varje år gör vi, i Kungafamiljen, många resor i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata visiter och en del av inbjudningarna är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag gärna se hela landet och förhoppningsvis möta många av Sveriges invånare från söder till norr. Det är en fantastisk möjlighet att under ett år få ta del av olika händelser runt om i landets alla län.

Det var här i Karlskrona som jag hämtade ut min första uniform som ung sjöofficersaspirant. Jag har självklart många trevliga och roliga minnen från den tiden när örlogsvarvet blomstrade.

Men fortfarande finns här viktiga industriföretag som Volvo, ABB och Kockums. Samtidigt har små och medelstora företag bildats för att möta nya krav på marknaden. Men jag vet att ni, genom åren, haft en del sämre tider i länet. Förändringar inom industrin har för många människor inneburit svårigheter och nya utmaningar.

Blekinges strategiska läge vid Östersjön, skapar goda möjligheter att vara centrum för besöksnäringen och handeln. Närheten till stora och växande marknader i Central- och Östeuropa är en bra förutsättning för nya affärer.

När vi reser runt i länet, så blir även er natur, kultur och miljö tydliga. Det är viktiga faktorer för att ni ska kunna utveckla länets gröna fördelar att bli resmål för turister.

Så sent som förra veckan var jag på ett seminarium i Mörrum för att diskutera fisket och Östersjölaxens framtidsmöjligheter. Att sportfiska lax är också ett hållbart sätt att bruka naturens resurser.

Fisketurister kan stimulera det lokala näringslivet och skapar nya möjligheter. Det är glädjande att se hur fiskerinäringen kan bidra till mindre orters möjligheter att växa och värna sina naturintressen.

Vi har under dagen fått uppleva en tydlig framåtanda och framtidstro. Det har varit glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Behåll den i ert fortsatta arbete. Ni har tillsammans lyckats hitta lösningar och utveckla ert samhälle till vad det är idag.

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka för en givande dag. Vi är tacksamma att så många har velat sluta upp här i Karlskrona. Likadant var det i Olofström, som vi just kommer ifrån. Och nu går vår färd vidare till Ronneby.

Tack och lycka till i fortsättningen!