H.M. Konungens tal vid Landskrona 600 år

Landskrona

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,

Kära Landskronabor!
Med glädje deltar jag i ert firande av Landskronas 600 års jubileum. Det är trevligt att få se er vackra stad och besöka de historiska och moderna delarna av den. Landskrona har varit, och är alltjämt, en strategiskt viktig punkt i Sverige.
Förr var staden ett viktigt centrum för affärer och köpmän. Det är också värt att uppmärksamma Citadellets och Landskrona stads insatser för flyktingar i slutet av andra världskriget. Tusentals personer fick en fristad här, med vård och hjälp när de flydde undan kriget. Hjälpverksamheten på Citadellet bidrog till att möjliggöra att många människor kunde börja ett nytt liv, i ett nytt land.

I dag är Landskrona viktigt också av andra skäl. Hit söker sig människor som på olika sätt berikar vårt land. Därför är det arbete som Landskrona stad gör för nyanlända elever i skolan mycket värdefullt. Skolan ger en viktig grund för barn och unga. Täta uppföljningar och extra insatser för de elever som behöver det, har givit goda skolresultat. Det är en stor prestation av såväl lärare som elever, att höja betygsnivåerna för elever som går ut grundskolan. Och vad jag förstår fortsätter kurvan uppåt. För dessa insatser och prestationer vill jag uttrycka stor beundran. Att lära sig språk och andra kunskaper i skolan är ovärderliga tillgångar i livet. Det ska bli intressant att senare idag besöka Dammhagskolan och ta del av arbetet där.

Det finns också andra områden som visar Landskronas styrka. Med direktanslutning via vatten, väg och järnväg ligger staden mitt i den växande Öresundsregionen. Området är ett centralt nav, där förhoppningsvis nya idéer och företag kan växa och vara framgångsrika. Vidare är bevarandet av stadens vackra centrum, byggandet av bostäder och satsningen på nya näringar viktiga, det är det som är kittet för framtiden.

Det är ni Landskronabor som gemensamt bygger ert samhälle för de framtida generationerna.

Med dessa ord tackar jag för ett inspirerande besök, även om det inte är slut ännu.

Jag vill också passa på att önska er alla lycka till i framtiden!