H.M. Konungens tal vid Sverigemiddagen på Stockholms slott

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära Landshövdingar och länsrepresentanter,
mina damer och herrar,

Tillsammans med Drottningen och Kronprinsessparet hälsar jag Er alla hjärtligt välkomna till Kungliga Slottet och till denna middag.

Två till tre gånger varje år inbjuder Drottningen och jag ett antal personer till representationsmiddagar här på Slottet. Vi försöker då att samla personer ur olika samhällskategorier; politik, diplomatiska kåren, näringsliv, kultur och media, men även personer som vi har träffat vid olika besök ute i landet.

Men, vi alla i Kungliga Familjen gör varje år många resor i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata besök, till besök som är mer inriktade på ett specifikt evenemang eller en särskild händelse.

I samband med Kronprinsessparets bröllop för snart tre år sedan, bjöd alla Sveriges län på en mottagning ombord på Ostindiefararen Götheborg. Inspirerade av bland annat denna, har vi i kväll därför valt en annan variant på representations-middag. En variant med syftet att inbjuda och samla "hela Sverige" här på Kungliga Slottet.

Ni, landshövdingar och länsinnevånare, representerar denna afton just hela Sverige. Vår förhoppning är att vi med detta kan få träffa en bred och representativ samling och få en möjlighet att bjuda tillbaka på all den vänlighet, entusiasm och givmildhet som vi mötts av.

I år är det - tanken hissnar - 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och Statschef.

Denna middag är därför också startskottet på ett år där Drottningen och jag vill besöka hela landet och förhoppningsvis få träffa många av Sveriges innevånare, från norr till söder.

Vi har planerat för en resa till varje län, med start i början av mars till Kalmar län och med det sista besöket i början av september till Jämtlands län. Låt mig i samband med detta få uttrycka ett tack till alla Er landshövding som nu planerar för dessa evenemang.

Vi har sett fram emot denna middag under lång tid och det är vår önskan att vi ska få en trevlig och minnesvärd kväll tillsammans. Vår planering är att varje år i fortsättningen kunna få bjuda in olika personer från landets alla län till en middag här hos oss på Kungliga Slottet och därigenom skapa en ny tradition.

Med dessa ord önskar Drottningen, Kronprinsessparet och jag åter igen Er alla hjärtligt välkomna.

Skål!

Till toppen