H.M. Konungens tal vid seminarium om De Kungliga Stiftelserna

Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Drottningen,
Kronprinsessan,
Prinsessan Christina,
Mina damer och herrar,

Först och främst, tack Jan Lindman, för en intressant berättelse och sammanställning om de kungliga stiftelsernas arbete och ett bra moderators-jobb.

Men jag vill också rikta ett stort och varmt tack till alla initiativtagare och donatorer bland enskilda människor, organisationer och företag som under åren har bidragit med många värdefulla gåvor till de Kungliga stiftelserna. Det är många som har engagerat sig och bidragit till bildandet av flera aktiva och viktiga stiftelser.

Jag vill också uppmärksamma alla de personer som har engagerat sig på olika sätt i arbetet i de olika stiftelserna genom åren.

Och, så vill jag också lyfta fram alla de sökande som har föreslagit oss en rad intressanta projekt, inom olika områden och av olika karaktär, som vi har fått förmånen att stödja. Ert engagemang och er entusiasm i de olika stiftelserna är mycket inspirerande.

Vi är mycket imponerade och följer stiftelsernas arbete med stort intresse. Dagens seminarium är därför ett viktigt sätt för oss att sprida information om stiftelserna och deras arbete. Jag vill därför, å min och min familjs, vägnar tacka för allt arbete som har lagts ner på många håll i stiftelserna.

Vi är så stolta över all den nytta som har kommit allmänheten till del.

Till toppen