H.M. Konungens tal, Scouternas stämma

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Dear Scouts and friends,
It is with great pleasure I welcome all our international guests from our two world organizations: WAGGGS and WOSM.

You are most welcome to Stockholm and Sweden and the first general assembly of the new guide and scout organization of Sweden.

I apologize, but I will now continue in Swedish.

Scoutvänner,

Idag är en historisk dag för den svenska scoutrörelsen. För första gången samlas vi till årsmöte i en ny gemensam riksorganisation för de svenska scouterna. Det är något som jag och många med mig har sett fram emot länge.

Jag har följt de senaste årens intensiva utvecklingsarbete när de olika scoutförbunden har arbetat tillsammans. Det har gett goda resultat och vi har fått ett nytt gemensamt scoutprogram. Programmet är ett utmärkt verktyg och stöd för unga människor när de söker vägledning i sin utveckling och sitt ledarskap.

Sverige har också arrangerat två stora nationella jamboreer. Förra året bjöd vi in hela världen till Världsscoutjamboree i Kristianstad i Skåne. Drottningen och jag deltog i flera dagar och vi uppskattade att kunna besöka så många olika delar av lägret.

Två saker minns jag särskilt väl från jamboreen:

Först var det Camp in Camp. Ni, Sveriges scoutkårer, skapade oförglömliga upplevelser för våra internationella deltagare i den fantastiska svenska naturen. Lägerlivet ger många tillfällen till möten mellan människor. Och i mötet med olika människor växer vi som människor. Jag är övertygad om att alla barn, unga och vuxna fick uppleva extra mycket under just Camp in Camp. Många återvände hem till sina familjer med nya upplevelser och mer redo för livet än tidigare.

Det andra, som jag minns väl, var avslutningen. Jag kommer ihåg när vi satt där på fältet i Rinkaby utanför Kristianstad och regnet öste ner. Tillsammans var vi 40 000 scouter från 140 länder som hade varit med om flera fantastiska lägerdagar. Just då upplevde vi en unik gemenskap som uppstår när scouter arbetar tillsammans.

Med vår nya organisation kan vi sprida scouternas idéer och metod till fler som vill bedriva scoutverksamhet. Och det behövs. Vårt land och världen behöver scouterna. Scouterna kan erbjuda en plats för unga människor att få utvecklas, tillsammans med kamrater, med goda värderingar och goda förebilder som ledstjärna. Inom scouterna lär sig unga att ta ansvar och att leda både sig själv och andra. Vi ser olikheter som en styrka och inte som ett hinder. Det är min förhoppning att vi kommer att få se scouternas ledarskap och värderingar i fler verksamheter framöver.

Jag har dessutom fått frågan om jag vill vara hedersordförande även i den nya organisationen. Och självklart svarar jag ja till att vara hedersordförande i världens bästa ungdomsrörelse!

Idag firar vi Demokratijamboree. Och vi har verkligen något att uppmärksamma och vara stolta över. Tidigare var vi ett fåtal som bestämde över många. Idag är vi, tvärtom, många som bestämmer över framtiden. Det är kännetecknet för scouternas demokratijamboree. Och jag vet att ni alla är redo att ta det ansvaret. Ni är utsedda av er egen kår att bidra och peka ut riktningen för Scouterna för de kommande två åren. Ni har ett viktigt och ärofyllt uppdrag!

Med dessa ord vill jag tacka för era arbetsinsatser och önska er lycka till. Keep on scouting!


Förklaring:
WAGGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts
WOSM = World Organization of the Scout Movement