H.K.H. Prins Carl Philips tal vid anslagsutdelning för Lilla barnets fond

(Det talade ordet gäller)

Ärade gäster,
Mina damer och herrar,

Att få möta ett nyfött litet barn är en alldeles speciell känsla. Jag tror att alla här inne håller med mig om det. Ett litet nyfött barn ger stora avtryck och redan innan det föds väcker det en massa tankar, känslor och nyfikenhet.

Som ni vet, fick jag i februari för första gången förmånen att bli morbror och det är verkligen speciellt och spännande att få följa utvecklingen hos ett litet barn på så nära håll.

Många har sagt till mig innan, att även om det är speciellt att träffa vänners barn, så är det ännu mer speciellt med syskonbarn.

Men tyvärr är det ju så, att komplikationer under graviditeten, vid förlossningen eller tiden efter förlossningen förekommer, och det är jobbigt för alla drabbade. Därför känns det väldigt bra att få vara med här idag och dela ut anslag från Lilla barnets fond för forskning kring nyföddhetsvården.

Det är tredje året i rad som jag i min roll som beskyddare för Lilla barnets fond får överlämna dessa anslag. Det är glädjande att få ta del av alla dessa viktiga forskningsprojekt som bedrivs runt om i Sverige för att nyföddhetsvården ska kunna utvecklas och bli ännu bättre.

Omkring vart tionde barn som föds i Sverige behöver vårdas på en neonatalavdelning efter förlossningen till följd av någon komplikation.

I april fick jag följa med Lilla barnets fond på ett studiebesök på Södersjukhusets neonatalavdelning. Det var ett mycket intressant och lärorikt besök där jag bland annat fick vara med om en demonstration av en CEPS-övning då man simulerar återupplivning av ett nyfött barn. Besöket där gjorde det ännu tydligare för mig hur viktig forskningen om neonatalvård är.

Jag fick även möjlighet att träffa en familj som har haft oturen att behöva få hjälp av nyföddhetsvård två gånger.

Glädjande nog så kan Agnes och Ester, tack vare dagens vård, ändå leva ett relativt normalt liv.

Vi har en lång tradition av forskning om sjukdomar hos nyfödda barn i Sverige och ni som är en del av nyföddhetsvården gör ett fantastiskt arbete — men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Jag är därför stolt att idag få överlämna anslag från Lilla Barnets fond till sex skickliga forskare. Er forskning är livsviktig och den gör skillnad både för enskilda individer och för samhället.

Jag önskar er varmt lycka till med er fortsatta forskning för samhällets minsta individer. Med detta tycker jag att det är dags att tala om vilka personer det är som kommer få ta emot årets forskningsanslag.

Varsågod, professor Norman!

Till toppen