H.M. Konungens tal vid kommunbesök i Danderyd

Danderyd, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära kommuninvånare i Danderyd,

Drottningen och jag vill tacka för en trevlig dag här (i ett sensommarvackert) Danderyd.

Danderyd är en grönskande storstadskommun, omgiven av mycket vatten, i Stockholms län. Idag har vi haft möjlighet att besöka fyra delar i kommunen, och det var: Djursholm, Stocksund, västra Danderyd och Enebyberg.

Vårt besök inleddes i Djursholms kapell. Där fick vi se bilder av den gamla villastadens arkitektur samt kulturliv med kulturpersonligheter som Elsa och Natanael Beskow, Alice Tegnér och Viktor Rydberg.

Det finns fortfarande ett stimulerande kulturliv för alla åldrar i Danderyd. Duktiga elever från Danderyds kulturskola har visat upp det idag med teater, dans, sång och orkestrar. Vi mötte också engagerade elever på Marina Läroverket som berättade om sin utbildning och sina framtidsdrömmar. Dessa exempel visar på kommunens goda utbildningsverksamhet och hur de verkar för att skapa "Sveriges bästa skola".

Vi har också fått uppleva Danderyds unika miljö med fina skogar, parker och naturreservat. Vi har fått se prov på kommunens miljöarbete. Bland annat fick vi se de nya skydden mot översvämningar vid Nora strand. Där kommer nybyggda vallar och dammar hindra att förorenat vatten spolas ut i Edsviken. Det är ett lovvärt initiativ.

Vidare är ni, Danderydsbor, bland de mest företagsamma bland Sveriges kommuner. I Danderyd finns det ungefär 27% egna företagare. Ett bra exempel på kommunens goda företagskultur är Tobii Technology som vi besökte idag. Företagets teknik inom eye tracking, det vill säga ögonstyrda kommunikationslösningar, har hjälpt många personer med svåra tal- och rörelsehinder.

På eftermiddagen fick vi även ta del av projektet på "Träffpunkt Enebyberg". Där visades vi på ett föredömligt sätt hur man kan bjuda in människor i alla åldrar för samverkan under ett och samma tak. Träffpunkten är en unik mötesplats för många av kommuninvånarna genom öppna förskolor, ungdomscenter, seniorcenter, café och bibliotek. Mötesplatsen fungerar genom ett nära samarbete mellan kommunen, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan.

Och apropå samarbete, så förstår jag att det är genom god samverkan som vårt besöksprogram har satts samman idag. Avslutningsvis vill därför jag och Drottningen än en gång tacka för en mycket givande och varierad dag här i Danderyd.

Vi har på plats fått uppleva en framåtanda och en stark framtidstro bland kommuninvånarna. Det har varit glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Behåll den i ert fortsatta arbete. Det är ni medborgare som bygger ert eget samhälle.

Lycka till i fortsättningen!

Till toppen