H.M. Konungens tal vid återinvigningen av Dannemoragruvan

(Det talade ordet gäller)

Representanter för Dannemora Mineral,
Mina damer och herrar,

Idag är det en historisk dag, på en historisk plats.

I den här trakten har gruvdrift varit en stor del av vardagen i århundraden. De äldsta dokumenten som finns om metallutvinning i Dannemora är från 1400-talet. Det talades då om silver, bly och koppar - dock inte om järn. Men från 1500-talet finns det handlingar som visar att järnmalmsbrytningen var igång. Då, som många gånger förr, samarbetade svenskarna med kunnigt folk från Tyskland. Och så är det än i dag. Vi svenskar har varit, och är, duktiga på att ta till oss kunskap utifrån. Det finns det många exempel på, inte minst i det här området.

Järnmalmsbrytning har varit en ryggrad i Sveriges ekonomi sedan vi lärde oss tillverka järn och stål. Den här näringsgrenen är en av de allra viktigaste för vårt välstånd.

Många människor har bidragit till att göra näringen framgångsrik. Jag tänker på; de allra första entreprenörerna som vågade satsa, alla arbetare som ibland under svåra förhållanden slet med att bryta och ta upp malmen till dagens välutbildade bergsmän- och kvinnor som sköter avancerad teknik och maskiner. Det är många som är involverade för att processen med planering, brytning och färdig produkt ska fungera. Alla dessa människor har gjort, och gör, viktiga insatser för den här bygden och för Sverige.

Jag inledde med att säga att det här är en historisk plats. Och det finns förstås många berättelser om verksamheten här. Dannemora har tagit emot många kungliga besök. Redan Gustav Vasa var här för att lägga sin hand vid järnmalmshanteringen. Sedan dess har många av Sveriges kungar besökt gruvan, faktiskt alla i släkten Bernadotte.

Här intill kan ni se en trätunna som användes 1875 när Oscar II besökte Dannemoragruvan. Han firades då ned till gruvan, tillsammans med drottning Sofia och prins Gustav, ungefär som man hissar ned en hink vatten i en brunn. Idag kommer vi åka bil ned i underjorden för att titta på gruvan. Det är jag tacksam för!

Med dessa ord vill jag önska lycka till med den fortsatta malmbrytningen.

Mina damer och herrar, jag förklarar härmed Dannemoragruvan återinvigd!

Till toppen