H.M. Konungens öppningsanförande vid seminariet Värdebaserat ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Stockholms slott och till seminariet Ungt Ledarskap. En gång om året bjuder jag tillsammans med Stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna in till detta samtal om ledarskap och värderingar. Vi vill, tillsammans med er, öka kunskapen och medvetenheten om hur viktigt det är med goda värderingar i ett ledarskap.

Traditionsenligt kommer vi att uppmärksamma 3 unga ledare när vi för 6:e gången delar ut stipendiet Kompassrosen. Dessa personer har trots sin unga ålder redan visat prov på goda värderingar och har därtill axlat ett stort ledarskap.

Genom Stiftelsen Ungt Ledarskap har flera 100 ungdomsledare från olika organisationer och föreningar fått utbildning i Värdebaserat ledarskap. Tidigare idag träffades många av dem tillsammans med de respektive mentorerna här på Slottet för att ta emot sina diplom.

Det är enkelt att vara ledare när det blåser medvind, men när vinden vänder och det plötsligt börjar storma ordentligt, prövas han eller hon. I ett sådant läge behövs en vägledande och stark coach. Vid förändringar och svårigheter avgörs om värderingarna håller. Hittills har 15 framstående unga ledare från olika delar av samhället fått stipendiet Kompassrosen. Diplomet ger dem förutsättningar att utvecklas i sitt ledarskap och det är en stor glädje att följa deras utveckling.

Idag har vi bjudit in ett antal talare som har erfarenhet och kunskap om ledarskap i kristider. Vi hoppas att de ska ge oss nya perspektiv och större förståelse för vikten av att vara trygg och stark i de egna normerna. För att kunna leda andra, måste man först bottna i sina egna värderingar och kunna anföra sig själv. En tydlig och bra ledare har en vision för verksamheten och kommunicerar målen för organisationen eller föreningen.

Scouterna kallas ibland världens största ledarskapsskola. I scouterna arbetar vi utifrån mottot "Var redo" eller "be prepared". Det gäller att bygga en stabil värdegrund och förbereda sig på att kunna bidra när något oväntat händer. Alltifrån naturkatastrofer och inbördeskrig till mindre kriser och olyckor kan sätta ledarskapet på prov.

Jag möter ofta scouter i många olika situationer. När unga får möjlighet att träna på ledarskap får de modet att våga agera och visa handlingskraft även under mycket besvärliga förhållanden. Som ledare får man inte vara rädd och man måste kunna riskera att göra fel.

Då kristider av olika slag slår till är det goda värdebaserade ledarskapet viktigare än någonsin. En bra ledare vill alltid bli starkare och prestera ännu bättre. Det är avgörande att vi, som förgrundsgestalter, alltid är redo och söker nya lösningar i vår strävan att försöka göra världen bättre.

Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. De gör det i utsatta områden och situationer, där skrattet annars ofta är långt borta. Detta är också något att inspireras av.

Dagens ämne att leda i orostider är viktigt och relevant för alla. Jag och Stiftelsen hoppas på en givande dag kring detta viktiga ämne.

Jag vill uppmana alla att bidra till våra diskussioner idag. Se och uppmärksamma de unga ledare som finns runt omkring er, på så sätt kan ni utöva och sprida ett gott
Värdebaserat ledarskap. Gemensamt kan vi bygga framtiden.

Med dessa ord vill jag än en gång hälsa er varmt välkomna till Slottet. Jag hoppas vi får en inspirerande dag med goda samtal.