H.M. Konungens jultal 2011

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar, hemma och utomlands!

Jag och min familj vill sända er alla en hälsning inför julen. Den är en stor högtid som ger oss möjlighet till samvaro med familj, släkt och vänner. Det är vår förhoppning att ni får uppleva något av julens glädje.

Alla de som är ensamma ägnas en särskilt varm tanke.

Jag tänker också på er som tjänstgör och arbetar utanför landets gränser, såsom med biståndsarbete, i FN-tjänst eller andra uppdrag för vårt land. Vi som kan samlas i gemenskap med våra nära tar det ofta för givet.

Hela vår familj har under det gångna året mött många människor på våra resor i Sverige och utomlands. Det är viktigt att se alla de goda krafter som finns omkring oss. Det finns många hjältar i vårt samhälle som i det tysta kämpar för andra människor utan att få uppmärksamhet eller ett tack. Ni skall känna att ni också omfattas av min och familjens varma julhälsning.

Våra resor i utlandet bidrar till att Sverige uppmärksammas i andra länder. De statsbesök som Drottningen och jag årligen genomför är en viktig bekräftelse på de goda relationerna mellan vårt land och andra nationer. Grunden läggs bland annat till ett fördjupat handels- och kulturutbyte.

Under året har vi tagit emot Estlands president i Sverige med anledning av Estlands självständighet för 20 år sedan. Jag har också avlagt statsbesök i Botswana och Polen. Dessa tre länder har goda relationer med Sverige och våra kontakter har fördjupats och utvecklats vid statsbesöken. Under vistelserna ser jag hur värdefulla förbindelser skapas.

Ett naturligt samtalsämne under mötena med Estlands och Polens företrädare var hur vi skulle kunna förbättra situationen för Östersjön. Det är ett gemensamt ansvar att alla länder som gränsar till Östersjön värnar om miljön för kommande generationer.

Under året har jag också hälsat på vår svenska ISAF-styrka i Afghanistan. För mig var det ett viktigt besök som jag hade sett fram emot. Jag uppskattade att kunna ta del av de svenska soldaternas arbete på plats. Den svenska personalen där gör en värdefull insats för freden.

Efter en sådan resa blir jag ännu mer övertygad om att vi inte får ge upp. Vi måste arbeta vidare för att problem och konflikter ska kunna lösas. Fred och försoning är starka krafter som kan vinna över hat och våld.

Inte minst bland barn och ungdomar är det viktigt att vi vuxna ingjuter mod och en tro på framtiden. Vi vet att alltför många barn far illa i Sverige och i världen. Många saknar vuxna i sin närhet och har inte det stöd och den trygghet som alla barn har rätt till.

För två år sedan berättade jag i mitt jultal om Drottningens och min gemensamma önskan. Vi ville skapa ett forum som uppmärksammar barn och ungdomars situation i världen så att FN:s barnkonvention efterlevs. Nyligen genomfördes det andra mötet av World Child and Youth Forum här på Slottet i Stockholm. Över 400 deltagare lyssnade på företrädare för olika barnrättsfrågor. Det var en viktig dag, hela Slottet fylldes med engagerade personer som talade om hur barns rättigheter kan stärkas i praktiken.

Utan möten där vi har möjlighet att lyssna och samtala, kan det vara svårt att finna förståelse och respekt för olika ståndpunkter.

World Child & Youth Forum var ett av alla de arrangemang som vi anordnar på Slottet varje år. Min ambition är att Stockholms slott ska vara levande och bidra till att berätta om vårt kulturarv och vårt lands historia. Vi anordnar kontinuerligt utställningar, seminarier, föredrag och visningar av Slottet. Det senaste året har vi haft nära en miljon besökare. De kungliga slotten i Sverige vill jag ska vara öppna så att alla har en möjlighet att ta del av vår gemensamma historia.

I höstas besökte Drottningen och jag Paris för att inviga utställningen "Härskarkonst" på Slottet Compiègne. Utställningen har tidigare visats på Nationalmuseum i Stockholm och handlar bland annat om Karl XIV Johan. Han var den förste i ätten Bernadotte och kom till Sverige för 200 år sedan. Karl Johan tog initiativ till mycket i vårt svenska samhälle. Han såg till att kommunikationer, bankväsende samt sjukvård och skolgång utvecklades.

Vårt land har förändrats mycket de senaste 200 åren. Sverige är en liten nation. För att bygga ett hållbart samhälle är det viktigt med samarbete över gränserna. Det är då vi når de stora målen.

Ett bra exempel på det är det Nya Karolinska universitetssjukhus, vars uppbyggnad jag följer med stort intresse. Investeringen gör det möjligt för Sverige att bli tongivande inom området life science.
Där skapas möjlighet för samverkan mellan universitet och högskolor i Stockholm.

Svensk forskning och våra innovationer omnämns ofta i utlandet. Varje år i december riktas världens blickar mot oss. Då delas Nobelpriset ut för vetenskapliga och kulturella framgångar. Priset uppmärksammas mycket utomlands och är ett positivt bidrag till Sverigebilden.

Nobelprisutdelningen bidrar till att visa upp Sverige som en nation som främjar utbildning och vetenskap. I år var det också särskilt glädjande att Tomas Tranströmer tilldelades Nobelpriset i litteratur. Tranströmer är en högt uppskattad poet både i Sverige och utomlands.

Många människor runt om i världen finner inspiration och förståelse hos Tranströmer. Det är ett fint bevis på att vi människor är mer lika än olika varandra.

Med dessa ord vill jag avsluta med att tacka alla som har visat mig och min familj uppskattning under det gångna året. Allt det stöd vi har fått betyder mycket för oss. Vi ser fram emot ett nytt år och gläder oss särskilt med Kronprinsessparet som väntar sitt första barn.

Jag vill, tillsammans med min familj, tillönska er alla en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År 2012!

Till toppen