H.M. Konungens tal vid fanöverlämning till Södra skånska regementet

Revingehed, Skåne

(Det talade ordet gäller)

Södra skåningar!

Det är med glädje jag ser Er samlade här idag för att vidmakthålla och utveckla de 200-åriga traditioner som finns vid regementet. En sådan tradition är Ert fälttecken.

Södra skånska regementet har sedan Ni sattes upp 1811 samlats kring fanan med den röda gripen, som varit med Er såväl vid nationella ceremonier som vid utlandstjänst. Ni bär på en imponerande historia fylld av traditioner som de skånska förbanden vilar på.

Ett fälttecken bidrar till identitet men förpliktigar också. Identiteten som enhet blir tydligare och utvecklar känslan av stolthet att höra till förbandet. Förpliktelsen innebär att som medarbetare vid Södra skånska regementet i alla lägen göra sitt bästa samt slå vakt om de grundvärderingar som Sverige och Försvarsmakten vilar på.

Jag önskar Er varmt lycka till i Ert fortsatta arbete nationellt och internationellt.

Jag kommer nu att tilldela Er den nya fanan. Ni skall i alla skiften ära och hedra den.