H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av Rinkebyakademin

Rinkeby

(Det talade ordet gäller)

Jag har haft förmånen att besöka Rinkebyakademin tidigare.

Vid ett tillfälle smög jag in under en lektion som Stavros Loucas ledde. Det var lätt att förstå varför eleverna tillhör de främsta i landet.

Jag fick möjlighet att prata med de härliga och hårt arbetande ungdomarna som utstrålade en enorm framtidstro och stolthet.

Det gjorde ett starkt bestående intryck på mig.
Även Stavros engagemang och glöd gjorde intryck.

Att skapa stolthet, fördjupad kunskap, entreprenörskap och tillhörighet, det är Rinkebyakademins målsättning och det är det som driver Stavros, Nebbe och Geronimo i deras arbete i att göra skillnad för unga, att få de unga att nå sin fulla potential.

Det är en stor glädje att nu se Rinkebyakademins nya lokaler.

Ni är många som har bidragit.
Ni är många som har kämpat hårt.
Ni är många som idag har all anledning att sträcka lite extra på er. Rinkeby, Rinkebyskolan, Stockholms stad, det privata näringslivet och många fler.

Rinkebyakademin, jag vill önska er alla lycka till — och till er elever vill jag bara säga:
Jag är säker på att ni kommer leva upp till era egna och våra högt ställda förväntningar. Ni är framtiden och många kommer att gå i era fotspår.

Det är en stor ära för mig att nu förklara Rinkeby Akademins nya lokaler invigda!