H.M. Konungens anförande vid fanöverlämning till Försvarsmaktens Högkvarter

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Högkvartersmedarbetare,

Det är med glädje jag ser er samlade här idag för att vidmakthålla och utveckla de traditioner som finns i Försvarsmakten. En sådan tradition är att erhålla ett fälttecken. Högkvarteret som en samlad stab bildades 1994 men det är först nu som det ges ett eget fälttecken.

Ett fälttecken bidrar till identitet men förpliktigar också. Identiteten som enhet blir tydligare och utvecklar känslan av stolthet att höra till enheten. Förpliktelsen innebär att som medarbetare i Högkvarteret i alla lägen göra sitt bästa samt slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på. Jag önskar er lycka till i ert fortsatta arbete.

Jag kommer nu att tilldela er den fastställda fanan.
Ni skall i alla skiften ära och hedra den.

Till toppen