H.M. Konungens tal på Skansen

Skansen

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Herr Statsminister,
Kära nationaldagsfirare,

När vi ser tillbaka på vårt lands historia har vi mycket att minnas och mycket att vara tacksamma för, men vi ska också se framåt och vara öppna för den utveckling som nalkas.

Vår nationaldag är en anhalt mellan dåtid och framtid. En dag att minnas vad tidigare generationer byggt upp, men också för att tillsammans hämta kraft och inspiration för kommande tider.

I den andan samlas idag tusentals människor kring den svenska fanan. Med försommarens dofter, färger och ljus påminns vi om lyckan att bo i ett fritt land.

I år högtidlighåller vi Jussi Björling, vår kanske störste sångare genom tiderna. Han skulle ha fyllt hundra år. Jag tror att många med mig känner en rysning när vi hör en sång som han gjorde odödlig:
"Land du välsignade...".

Jag önskar att alla, oavsett vilken kultur man är sprungen ur, oavsett ålder eller kön med tacksamhet och inlevelse kunde utbrista "Land du välsignade..."

Men, alla kan inte känna en sådan jublande tacksamhet. Allas sånger blir inte hörda. Vi kan ändå lära av vår egen historia, att vårt land blir än mer välsignat när sinnena är öppna och viljan att lära av varandra är gränslös.

Under tusen år och mer har vi tagit in vad vikingar och pilgrimer förde hit, vad bergsmän från Vallonien och Savolax svedjebönder lärde oss, vad utvandrare skrivit hem om och vad invandrare berättat. Vi har lockat hit arbetskraft från Europas alla hörn och öppnat dörrarna för dem som tvingats fly. Allt detta har format det som idag är svensk historia, traditioner och identitet. Sverige har blivit rikligt välsignat.

I vår historia finns inte någon bestämd dag då vi kan säga att vår nation föddes. Det finns inte heller någon särskild dag då vi firar landets befrielse från förtryckare. Men vi har ändå många skäl till att högtidlighålla vår nationaldag den 6 juni, att visa vår glädje och tacksamhet över att få leva i Sverige och att hedra den svenska fanan som vår enande symbol.

Att fira ett lands nationaldag är att visa samhörighet.
Det är att öppna sig mot omvärlden och ta emot nya impulser, men det är också att generöst dela med sig av vår utveckling.

Den som är trygg i sin egen identitet kan frimodigt möta människor ur andra kulturer och lära av dem. Den som i kärlek och tacksamhet vårdar sin bygd och sitt land bidrar därmed aktivt till att skapa fredliga och goda livsvillkor för kommande generationer.

Låt oss i den andan utbringa ett fyrfaldigt leve för vårt gamla, fria, välsignade fosterland och den svenska fanan.