H.M. Konungens tal i Eslöv

Eslöv

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Mina damer och herrar,
Kära Eslövbor,

Att besöka det skånska landskapet en försommardag är något av det vackraste man kan vara med om. Det är därför mycket glädjande för mig och Drottningen att vara här i Eslöv.

Så här i ljusa sommartider är det svårt att tänka på vintern. Men, det var i december 1910, vid en konselj, som Eslöv beviljades sina stadsrättigheter. Uppmaning till allmän flaggning och klockringning underströk detta glada besked. Det blev startskottet för en febril aktivitet, eftersom det krävdes att ett stadsfullmäktige skulle utses före den 31 december det året. Valet genomfördes mellan jul och nyår och Eslövborna kunde fira sin stad på nyårsnatten, trots kyla, regn och blåst.

För 100 år sedan genomfördes flera satsningar som fick stor betydelse för utvecklingen i den unga staden. Då drogs de första elledningarna i centrala Eslöv.

1911 hade Eslövs stad drygt 5 000 invånare. Nu, 100 år senare, har kommunen omkring 31 000 invånare.

Eslöv är idag ett mångkulturellt samhälle. Invandrare har haft stor betydelse för Eslövs utveckling. Ett bra exempel på det är Herbert Felix, som startade Felix. För fem år sedan grundades Herbert Felix-institutet, Centrum för forskning och erfarenhetsutbyte, om invandringens och entreprenörskapets betydelse.

Vi har alla behov av en plats där vi kan känna oss hemma, en bygd som vi känner samhörighet med, där vi trivs och känner oss trygga. Jag önskar att alla människor kunde få leva i en sådan hembygd.

Sverige firar denna samhörighet den 6 juni. Vi gör det på försommaren när naturen är i full blom, då sommarlov och semestrar närmar sig med förhoppning om vila och rekreation.

Men det finns historiska skäl att välja 6 juni som Sveriges nationaldag. Det var den här dagen 1523 som Gustav Wasa valdes till Sveriges konung, vid Domkyrkan i Strängnäs. Och det var den här dagen för lite drygt 200 år sedan som det nuvarande Sverige fick sin nya grundlag.

Sverige har inte, som många andra länder, en märkesdag då nationen bildades. Vi har aldrig varit ockuperade av främmande makt. Vi har varit förskonade från alla de krig som varit i vårt närområde de senaste tvåhundra åren. Det är vårt lands frihet under många hundra år som vi högtidlighåller idag.

Det är därför min förhoppning - denna nationaldag i Eslöv - att framtida generationer här ska få leva i fortsatt fred och frihet.

Jag ber att ni alla förenar er med mig i ett leve för nationen Sverige och vår gemensamma blågula fana: Leve Sverige, Leve det!