H.M. Konungens öppningsanförande vid seminariet Värdebaserat Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Stockholms slott och årets seminarium om Ungt ledarskap.

Dear Mr. Wolfensohn,
We are very honoured and proud to receive you as one of our keynote speakers about Leadership here today; thank you very much for coming!

As the president of the World Bank you have not only been truly a leader of the world, but you have been the first within the World Bank to see and to speak about "People First!" You developed and implemented a plan how to give people in underdeveloped countries the tools not only to survive, but also how to develop their skills.

Den film vi just såg med en ung pojke visar en bra bild av ungt ledarskap. Pojken står för mod, omtanke och handlingskraft. Det är just de ledorden som vägleder oss när vi söker nya stipendiater. Och det är just dessa egenskaper som jag ofta möter hos unga människor vid mina resor runt om i världen, både inom Scouterna och i andra sammanhang.

För fem år sedan startade stiftelsen Ungt Ledarskap sin verksamhet. Jag hade länge önskat en möjlighet att lyfta fram goda förebilder och satsa på unga ledare. Det behövs bra föredömen som står för goda värderingar och som tar ansvar för sig själva och andra. Den yngre generationen behöver god ledarutbildning och stöd från oss som har mer erfarenhet. Genom stiftelsen kan 100 unga ledare varje år gå utbildningen Värdebaserat Ledarskap. Där får de verktyg att leda enligt sina goda värderingar. Samma träning får barn och unga i scoutrörelsen vid läger och hajker runt om i världen.

Vi som arbetar med stiftelsen Ungt Ledarskap är tacksamma för att ni vill engagera er och bidra till en samling kring det goda ledarskapet. Jag vet att ni genom era företag och organisationer verkar för ett gott ledarskap för att ge unga människor utrymme att växa som individer och ledare. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring och ta ansvar för framtiden.

Vårt möte här på Slottet idag ger tillfälle att utbyta idéer. Vi får möjlighet att reflektera över vad som krävs för att leda utifrån värderingar och låta unga människor ta plats i ledande funktioner. Jag hoppas att ni får tillfälle att samtala både över generationsgränser och över sektorsgränser. I år tar vi dessutom hjälp av modern teknik för att kunna föra diskussioner både runt borden och i hela rummet.

Dagens seminarium handlar särskilt om socialt entreprenörskap. Vi kommer att få möta några personer som vill göra goda insatser för samhället och för sina medmänniskor - och samtidigt tjäna pengar. Dessa människor har en stark inre drivkraft att åstadkomma resultat och förändring. De har en stark inre kompass som hjälper dem att navigera rätt, men de är också exempel på att det inte är lätt att definiera de olika samhällssektorerna.

När vi delar ut stipendiet ställs vi ofta inför frågor om vilken kategori de olika ledarna tillhör. Om man arbetar på en privat vårdcentral som arbetar på uppdrag av landstinget, tillhör man då offentlig eller privat sektor? Om man studerar på Handelshögskolan, driver företag vid sidan om, och dessutom sitter i studentkårens styrelse - vilken sektor tillhör man då?

Winston Churchill sa i ett tal 1899: "Bad things happen when good men do nothing..."

Världen förändras, nya utmaningar kräver nya lösningar. Då behövs ledare som vågar tänka nya tankar. Samtidigt består de goda värderingarna. Behovet av ledare som står för mod, omtanke och handlingskraft är lika stort idag som tidigare. Pojken som vi såg på filmen är ett sådant exempel. Att kliva fram och efter bästa förmåga försöka åstadkomma en förändring och lösa ett problem kännetecknar en god ledare.

Jag hoppas att ni, tillsammans med mig, vill fortsätta arbetet med att hitta dessa ledare och hjälpa dem att utveckla sitt ledarskap. På så sätt kan de betyda ännu mer för människor runt omkring oss och för Sverige och världen i stort.

Med dessa ord vill jag än en gång hälsa er varmt välkomna till Slottet!