H.M. Konungens tal vid invigningen av Sofielundsskolan i Malmö

Malmö

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Herr rektor,
Lärare, barn och ungdomar på Sofielundsskolan,

Vid ett av mina tidigare besök här i Malmö för några år sedan, berättade ni om allt som var på gång och allt som ni ville göra här i området. Det var påtagligt att det redan då fanns en stark framtidstro och vilja att satsa på barn och ungdomar. Jag lovade då att komma tillbaka för att se hur det gick med alla era planer.

Idag uppfyller jag mitt löfte. Nu är jag här igen och besöker Sofielundsskolan för att se vad som har hänt och vad ni har åstadkommit. Jag förstår att ni också har hållit vad ni lovade för fem år sedan. Mycket har förändrats under de här åren. Jag är imponerad!

Det är med stor glädje jag nu återinviger Sofielundsskolan. En ganska lång ombyggnadstid har resulterat i en modern och funktionell skola för förskoleklass upp till årskurs 9.

I tider av förändring vad det gäller hårdare konkurrens mellan företag, mellan länder och marknader och mellan skolor så är en bra utbildning en viktig grund att stå på. Med en god utbildning har man större möjligheter att göra egna val i livet.

Äldre kunnig arbetskraft slutar och går i pension. Då ska yngre ta vid för att utveckla den kunskap som redan finns. Den satsning på utbildning som ni har gjort är värdefull för både elever och lärare.

Sofielundsskolan erbjuder både elever och lärare en bra miljö, med stimulerande undervisning, som skall rusta eleverna för vidare studier och för livet.

Ni ska vara stolta över er fina skola, där ungdomar i alla åldrar samlas och lär känna varandra över åldersgränser. Jag hoppas ni tar tillvara de möjligheter som skapas här. Min förhoppning är att alla elever ska kunna känna en glädje att gå till skolan varje dag.

Med dessa ord vill jag säga att jag ser fram emot ett inspirerande besök och förklarar härmed Sofielundsskolan återinvigd.