H.M. Konungens tal vid invigningen av Citytunneln

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Fru minister,
Herr generaldirektör,
Fru ordförande i regionstyrelsen,
Herr ordförande i kommunstyrelsen,
Mina damer och herrar,

Idag har vi samlats för att uppmärksamma Citytunneln och dess betydelse i byggandet av ett hållbart, modernt samhälle.

Redan i mitten av 1800-talet påbörjades dock byggandet av stambanorna i vårt land. Det var ett stort och viktigt steg i tillblivelsen av det moderna Sverige. Industrialiseringen av landet krävde att man kunde resa och transportera gods snabbt.

En av de första delarna i det stora byggprojektet för infrastrukturen var Södra stambanans etapp mellan Malmö och Lund. Den sträckan invigdes för nästan exakt 154 år sedan, närmare bestämt den 1 december 1856 av Kung Oscar I.

När sedan de olika stambanorna stod klara i slutet av 1800-talet utgjorde de grunden till det nationella järnvägsnät som vi har i Sverige idag. Tåget och järnvägen är fortfarande en mycket viktig del av Sveriges infrastruktur — ett samhälle utan järnväg vore helt otänkbart.

Järnvägen är också ett transportsätt som har framtiden för sig. När vi planerar för att bygga ett hållbart samhälle, som är bra för miljön och kommande generationer, finns järnvägen med som en viktig förutsättning.

Citytunneln är ett mycket bra exempel på detta. Tunneln har byggts för att möta de senaste årens ökning av persontrafik, men också för att klara framtida behov av transporter.

För drygt tio år sedan invigdes Öresundsbron. Det är en bro och järnvägsförbindelse som knutit samman Sverige och Danmark. Idag är det en självklar möjlighet att kunna bo på den ena sidan sundet och arbeta på den andra. Citytunneln bidrar ytterligare till denna rörlighet och integration, vilket knyter ännu tätare band mellan våra länder.

Jag vill lyckönska till ett projekt i tiden och förklarar härmed Citytunneln invigd.