Helsingborg

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Ers Kungliga Höghet,
Ers Excellenser,
Mina damer och herrar,

År 2010 är ett märkesår för mig och min familj. I augusti för 200 år sedan valdes Jean Baptiste Bernadotte till Kronprins av Sverige.

Som flera redan har berättat: just idag, den 20 oktober för 200 år sedan, steg den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte, det vill säga blivande kronprins Karl Johan, i land här i Helsingborg.
Om jag har förstått rätt, så var det under stort jubel.

Kronprins Karl Johans vistelse här i Helsingborg under några dagar i oktober 1810 var kort, men lärorik. Karl Johan promenerade runt i staden och fick möta representanter för Helsingborg, som då hade knappt 2000 invånare. Han besökte stadens olika näringar och även Ramlösa brunn, som gjorde stort intryck på honom. Hans gemål, sedermera drottning Désirée, och sonen, kronprins Oscar, besökte Ramlösa flera gånger de kommande åren.

Jean Baptiste Bernadotte, som 1818 blev kung Karl XIV Johan, var en skicklig politiker och en god diplomat. Några år efter hans ankomst till Sverige så var krigföringen slut och vi kunde förklara oss neutrala. Istället för att kriga kunde vi börja koncentrera oss på att bygga upp vårt samhälle. Sedan dess har vi lyckats få leva med fred i 200 år. Karl XIV Johan ledde det viktiga arbetet med uppbyggnaden av vårt land på ett framgångsrikt sätt, och det var avgörande för vårt lands utveckling.

Karl Johan var också en duktig ekonom och under hans ledning sanerades Sveriges finanser och den svenska valutan stabiliserades. Bland hans första åtgärder var att få ner landets tunga utlandsskuld till noll. En stor del av skulderna betalade han med egna medel. Trots att större delen av befolkningen arbetade i lantbruket tvingades Sverige importera mat för att hålla hungern borta. Det gjordes stora ansträngningar för att effektivisera lantbruket. Ett resultat av det var att Sverige på 10 år gick från att importera mat för dyra pengar till att exportera mat.

Befolkningsmängden ökade snabbt under Karl XIV Johans regerings­tid. Sjukhus byggdes över hela landet. Skolor – inte minst olika former av yrkesskolor – inrättades. Lagen om folkskola för alla var mycket viktig. Ett bankväsende byggdes upp med både spar- och affärs­banker. Här kunde handeln, jordbruket och den framväxande industrin låna pengar för sina investeringar. Människor kunde sätta in sina besparingar som sedan fick växa med ränta. Handeln utvecklades också starkt med en friare lagstiftning. Nya vägar konstruerades, liksom hamnar och kanaler. Bland annat byggdes Göta Kanal. I det fattiga Sverige var Göta kanal-bygget lika stort och viktigt som Öresundsbron var för danskar och svenskar för 10 år sedan.

De nya kommunikationerna fick stor betydelse för näringslivets tillväxt på 1800-talet i Sverige. Som ni säkert förstår känner jag mig, som Karl XIV Johans sonsons sonsons sonson, stolt och ödmjuk över vad han och svenska folket åstadkom under denna tidsperiod.

Samma stolthet kan vi alla känna när vi gemensamt ser tillbaka på tiden i början av 1800-talet. Det blev en vändpunkt i landets utveckling. Våra förfäder, med kung Karl XIV Johan i spetsen, lade grunden till det moderna Sverige som vi idag har förmånen att leva i.

Helsingborg, där Karl Johan steg i land, har förblivit en viktig plats för ätten Bernadotte. Kung Oscar II och drottning Sofia byggde sitt sommarresidens Sofiero vid 1860-talets mitt. Oscar II:s sonson, det vill säga min farfar, kung Gustav VI Adolf, och hans familj tillbringade också många somrar på Sofiero, såsom jag och min familj gjort, tillika den danska kungliga familjen. Dessa vistelser har präglats av stor glädje vid olika tillfällen under årens lopp.

Kära Helsingborgare, det var alltså här i hamnen – där vi befinner oss nu – som Karl XIV Johan landsteg i Helsingborg för 200 år sedan.

Innan vi går till landstigningsmonumentet föreslår jag att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för vårt fosterland Sverige. Leve det!