H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen Härskarkonst

Nationalmuseum, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mr. President, (president Giscard d´Estaing närvarar),
Dr. Petrovsky, (Eremitagets chef närvarar),
Fru överintendent,
Mina damer och herrar,


För 200 år sedan, under åren 1809-10, skedde dramatiska händelser på flera sätt för Sveriges utveckling. Sverige och Finland blev två separata nationer och två tronföljarval genomfördes bland annat.


Av dessa händelser var kanske valet av ny Kronprins vid riksdagen i Örebro 1810 den mest oväntade. Det var ytterst få i vårt land som hade trott att en av Napoleons marskalkar skulle bli vald till svensk tronföljare.


Jean Baptiste Bernadotte hade både politisk kunskap och det mod som krävdes för att ändra historiens gång. Hans vänskap med tsar Alexander I liksom hans vilja att bekämpa Napoleons totala herravälde förändrade både Sveriges och Europas framtid.


När Napoleon angrep Ryssland 1812 var Sverige och Storbritannien de enda som var allierade med Alexander I. Denna politiska hållning gav Karl Johan en central roll i de allierades slutuppgörelse med Napoleon. Enligt kejsaren hade Karl Johan en ansenlig kunskap om fransk militär taktik och hela den franska politiken. Den lyckosamma utgången av det stora europeiska kriget 1814-15 blev början på den långa period av fred som vårt land haft förmånen att uppleva i snart 200 år.


Det är denna intressanta epok som är historisk bakgrund till utställningen Härskarkonst. Visningen produceras gemensamt av Nationalmuseum i Stockholm och det Statliga Eremitaget i S:t Petersburg.


De tre huvudpersonerna Napoleon, Karl Johan och Alexander gjorde tydliga avtryck på konsten. Men konsten påverkade också dem.


Vi ser fram emot resultatet av det svensk-ryska samarbetet och jag förklarar härmed utställningen Härskarkonst — Napoleon, Karl Johan, Alexander invigd.