H.M. Konungens tal vid invigningen av Idrott utan gränser

Södertälje

(Det talade ordet gäller)

Kommunfullmäktiges ordförande,
Mina damer och herrar,
Barn och ungdomar,
Kära Södertäljebor,

När jag nu står på Helenelundskolans idrottsplats där elever, representanter för kommunen och föreningslivet samt barn och ungdomar samlats för att starta projektet "Idrott utan gränser" så känner jag tillförsikt och en stor glädje.

I en tid då vi mer än någonsin behöver skapa bra lösningar på olika sociala utmaningar, så är det roligt att se hur Södertälje satsar på projektet "Idrott utan gränser". Ni har skapat förutsättningar för barn och ungdomar att få en bra start i livet - och en tro på framtiden.

I Södertälje har ni på ett föredömligt sätt omvandlat hinder till möjligheter. Ni har lyckats hitta och stödja människor med kreativt sinne och ni vågar testa nya idéer.

Det är också glädjande att återse en bekant ung man, en stipendiat från den Kungliga stiftelsen Ungt Ledarskap. Sedan han mottog stipendiet för två år sedan, har han fortsatt sin strävan att ge barn och ungdomar möjligheten till ett meningsfullt liv.

– Admir Lukacevic, det är med uppskattning jag ser att du fortsätter kämpa för att skapa en bättre värld för dem som ska bli morgondagens förebilder och ansvarsfulla vuxna. Du gör ett viktigt arbete.

"Idrott utan gränser" är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet och andra organisationer. Gemensamt för alla är att de strävar efter att ge Er, barn och ungdomar, en tro på en bra och trygg framtid. Det är ett stort ansvar och viktigt löfte till Er.

Med dessa ord vill jag tacka för ett inspirerande besök och önska lycka till med ert viktiga projekt.

Jag förklarar härmed "Idrott utan gränser" invigt.