H.M. Drottningens tal vid invigningen av Lilla Erstagården

Plats, exempelvis Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Direktor,
Fru Landstingsråd,
Mina damer och herrar,

För de flesta friska människor rinner dagarna förbi och vi hinner sällan tänka på livets stora frågor, utan vi har fullt upp med vardagen. Men varje liv har en början och ett slut, det är varje människas livsvillkor.

Min egen mor drabbades av demenssjukdom och min bror dog i cancer. Även andra människor i min omgivning har blivit sjuka och gått bort. Så länge det handlar om sjukdomar som går att bota, så litar vi på sjukvården och att vi få bra vård. Men den palliativa fasen i livet gör oss mer osäkra.

Finns det alls hjälp att få?

Att tvingas uppleva att ens barn blir allvarligt skadat eller får en livshotande sjukdom är säkert bland det svåraste man kan drabbas av.

Palliativ vård har från början utvecklats för de cancersjuka. Men enligt WHO bör vården omfatta alla patienter, som är svårt sjuka och befinner sig i livets slutskede. I den akuta sjukvården med all sin stress finns det sällan den tid för det svårt sjuka barnet, ännu mindre för syskon och övriga medlemmar i familjen, som alla skulle önska. Lika lite har akutsjukvården möjlighet att stötta familjen, som just förlorat ett barn.

Idag vårdas de flesta svårt sjuka barnen hemma under sin sista tid och så ska det fortsätta att vara. För några barn, som inte kan vårdas hemma, är en hospice-miljö ett bättre alternativ än sjukhuset och även för deras familjer.

Min dröm är att utbildning i palliativ vård för barn, som värnar om barnets livskvalitet, ska bli en självklarhet inom alla vårdutbildningar i Sverige.

De kunskaper och erfarenheter som kommer att skapas under de första åren på Lilla Erstagården och i Stockholms län kommer att spridas och få efterföljare i andra delar av landet. Det är viktigt att den palliativa vården ser likadan ut oavsett var man bor och oavsett vilken diagnos man har.

Det är därför glädjande att se att så många har kommit hit idag. All god vård bygger på kunskap, respekt och omtanke. Ert viktiga arbete gör stor skillnad!

Med dessa ord förklarar jag Lilla Erstagården invigd!