H.M. Konungens tal vid invigningen av Botniabanan och resecentrum i Nordmaling

Nordmaling

(Det talade ordet gäller)

Kära Nordmalingsbor,

Idag ska Botniabanan invigas. Det är en stor dag för Nordmalings kommun och för hela regionen.

Nordmalings kommun, denna vackra kustkommun vid Bottenhavet får från och med idag också en järnvägsförbindelse. Det är ett historiskt ögonblick för kommunen.

Under andra halvan av 1800-talet byggdes järnvägen ut, inte bara i Sverige utan också på många håll i världen. Stambanan till Övre Norrland som blev klar år 1892 ligger som alla vet inte vid kusten. Banans dragning i inlandet skulle göra den mindre sårbar för yttre angrepp.

Dessutom sammanbinder Botniabanan de befolkningstäta områdena i regionen och medverkar på det sättet till utvecklingen i regionen. Därför kommer denna satsning att bli framgångsrik.

Då, som nu, bidrog järnvägen till att effektivt utnyttja de stora naturresurser som finns här i norra Europa. Här finns riklig tillgång på skog och malm. Järnvägen både transporterar råvaror och förädlar produkter. Tillkomsten av ny järnväg har stor betydelse för effektiva godstransporter.

Transporter både till sjöss, i luften, på vägen och på järnvägen behövs i Sverige med våra stora avstånd. Då har järnvägen en särställning som ett effektivt transportmedel.

Ni känner kanske till mitt miljöengagemang och det är således med stor glädje jag idag ska inviga en järnväg.

Järnvägen står för ett långsiktigt hållbart och miljövänligt resande. Därför är den stora satsningen på Botniabanan viktig för framtiden här i norr.

Jag nämnde godstransporterna, men man ska inte glömma betydelsen av järnvägen för hur människor kan bo och leva idag. Strukturer ändras. Att bo på ett ställe och arbeta på ett annat är inte ovanligt i dagens samhälle. Botniabanan gör det möjligt att arbetspendla trots långa avstånd.

Regionen förstoras på det sättet.

Det kanske är så att attraktiva ställen att bo på kan locka nya invånare till Västerbotten. Precis som landshövdingen nämnde i sitt tal så är det något som företagen här i länet är i behov av.

Med dessa ord vill jag önska lycka till och förklarar härmed Botniabanan och Nordmalings resecentrum för invigda.